Další informace k opatření proti šíření onemocnění COVID-19- průběžně aktualizováno

Omezení úředních hodin OÚ Skalka u Doks pro veřejnost
12.10.2020

Další informace k opatření proti šíření onemocnění COVID-19- průběžně aktualizováno

Aktualizováno 20.10.2020

S účinností od středy 21. 10. 2020 je zavedena povinnost nosit ochranu dýchacích cest nejen uvnitř a na zastávkách MHD, ale i venku (v zastavěném území obce) a v motorovém vozidle.

Výjimky mají členové jedné domácnosti a povinnost nosit roušku venku se nevztahuje na osoby, které od ostatních osob dodrží odstup min. 2 metry. Další výjimky z nošení roušek venku mají např. snoubenci, cvičící sportovci apod.

Podrobnosti zde 👉 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

Aktualizováno 13.10.2020

Na území České republiky dochází k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda. Rozhodla rovněž, že ze státních rezerv uvolní 190 000 respirátorů typu FFP2 a milion roušek pro těžce hendikepované osoby, a schválila také uvolnění až 205 milionů korun na nákup remdesiviru.
‼️Od 13. října je nutné nově nasadit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy
‼️Od 14. října od 00:00 do 3. listopadu do 23:59 bude omezeno shromažďování na 6 osob. Dočasně se uzavírají kluby, diskotéky, stravovací zařízení mohou používat výdejní okénko do 20. hodiny. Na veřejnosti bude zakázáno konzumovat alkoholické nápoje
‼️Od 14. října od 00:00 do 1. listopadu do 23:59 přecházejí školy s výjimkou mateřských na distanční výuku
‼️Krajští hejtmani a pražský primátor dostali od vlády za úkol zajistit od 14. října péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek IZS, hygienických stanic, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
‼️K zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví uložila vláda pracovní povinnost studentům vybraných ročníků lékařských fakult, farmacie, zubního lékařství a vyšších odborných a středních zdravotnických škol
‼️ Lidé, kteří žádají o nepojistné sociální dávky, by měli v rámci prevence šíření covid-19 co nejvíce omezit chození na úřady. Pomoci jim má nové krizové opatření vlády, které v maximální míře preferuje vzdálený přístup vyřizování dokladů a žádostí
‼️ Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou v případě nouze pomoci s péčí o děti i studenti posledních dvou ročníků středních škol a studenti vyšších odborných škol a vysokých škol příslušných oborů. Pracovní povinnost jim uložila vláda
‼️ Nově platí omezení sociálních služeb na míru, která je nezbytná pro zajištění ochrany života a zdraví klientů. Zaměstnanci i klienti jsou při kontaktu v rámci terénní formy služby povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest
‼️ Klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mají z preventivních důvodů po dobu trvání nouzového stavu zákaz opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Výjimky jsou možné pouze v mimořádných případech
Aktualizováno 9.10.2020

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

Aktualizováno 01.10.2020

Na základě vyhlášeného nouzového stavu vláda přijala krizové opatření, kterým s účinností od 5. října 2020 od 0.00 do dne 18. října 2020 do 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob. V tomto období budou mimo jiné až na výjimky zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

Rozhodnutí také omezuje pořádání dalších hromadných akcí. Například divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení. Nad rámec limitu osob se budou moci konat i sportovní akce v rámci oficiálních soutěží, kterých se může zúčastnit bez diváků až 130 osob, což platí i pro organizovaný trénink. Na nanejvýš 100 osob jsou omezeny bohoslužby, přičemž i zde platí zákaz zpěvu, či účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv.

Ke změně dochází i u provozoven stravovacích služeb, kde nově platí pravidlo, že u jednoho stolu smí sedět nanejvýš šest osob.

Znění mimořádného opatření 👉 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4Y1T

Aktualizováno 9.9.2020

Od čtvrtka 10 budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Více informací zde 

 

Aktualizováno 27.08.2020

Od 1. září budou povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech. Více informací zde 

 

Aktualizováno 28.04.2020

Aktuální přehled uvolnění opatření dne 27. 07. 2020, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace. Více zde.

Aktualizováno 17.04.2020

Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností

Uvolnění podnikatelských a dalších činností

pondělí 20. dubna

 • Řemesla s provozovnou
 • Farmářské trhy
 • Autobazary a autosalóny
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR a MV ČR)
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

pondělí 27. dubna

 • Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, kter é budou otevírány v dalších etapách)

pondělí 11. května

 • Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)
 • Autoškoly
 • Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)

pondělí 25. května

 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • Muzea, galerie a výstavní síně
 • Zoologické zahrady (pouze venkovní výběhy)

pondělí 8. června

 • Všechny provozovny v nákupních centrech
 • Provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory
 • Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)
 • Taxislužby (dosud nepovolené)
 • Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)
 • Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek
 • Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků
 • Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
 • Další včetně opatření v cestovním ruchu
 • Svatby za specifických hygienických podmínek
 • Zoologické zahrady (včetně vnitřních prostor)

Uvolnění ve školách a školských zařízeních

pondělí 20. dubna

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury

pondělí 11. května

 • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria
 • Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

pondělí 25. května

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
  (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
 • Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

červen

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin
Aktualizováno 7.04.2020
Dočasné omezení úředních hodin na OÚ za účelem snížení rizika přenosu koronaviru od 07. 04. 2020 do odvolání – aktuální informace zde:.
Aktualizováno 1.04.2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie? Více informací zde:.

Aktualizováno 31.03.2020

Upozorňujeme občany na prodloužení platnosti vyhlášených mimořádných opatření až do soboty 11. dubna.

Nadále platí omezení volného pohybu osob, dodržování minimálního odstupu od dalších osob nejméně 2 metry a povoleno je až na výjimky pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Platí stále povinnost nošení roušek na veřejnosti, nově se však netýká dětí do dvou let a řidičů automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Zůstává v platnosti doba vyhrazená pro nákupy seniorů a držitelů průkazu ZTP v prodejnách větších než 500 m2, a to v době mezi 8. a 10. hodinou. aktuálně platná mimořádná opatření naleznete na https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html.

 

Aktualizováno 27.03,2020

Souhrnný přehled dalších omezení v linkové autobusové dopravě na Českolipsku a Novoborsku s platností od soboty 8. 3. 2020 do odvolání.

Do přehledu jsou zahrnuty i změny související s plánovanou uzavírkou silnice II/260 mezi Dubou a odbočkou na Zátyní (uzavírka má začít k 1.4., avšak s ohledem na lhůty při zpracování jízdních řádů je platnost nastavena jednotně s ostatními od 28.3.)

Další informace o aktuálních změnách v dopravní obslužnosti na území Libereckého kraje, souvisejících s epidemií viru COVID 19, jsou průběžně zveřejňovány na adrese http://www.iidol.cz/stranky/110:.html

MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování

Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jde o změny dočasné, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID-19. Záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes (26. března) schválila vláda. Zákon ještě musí schválit ve stavu legislativní nouze obě komory Parlamentu a podepsat prezident republiky.

Více se dočtete v příloze

 

Aktualizováno 26.03.2020

Mimořádné opatření ze dne 26.03.2020

Vláda ve čtvrtek schválila nová opatření na podporu živnostníků. Osoby samostatně výdělečně činné mohou čerpat příspěvky na platy svých zaměstnanců, sami budou mít nárok na dávku 15 tisíc korun měsíčně. Nově také dostanou ošetřovné na děti do 13 let, a to v maximální výši 13 144 korun měsíčně.

Změny se dotknou i maloobchodu a služeb. Nově budou moci otevřít zámečnictví nebo myčky aut a prodejny potravin musí mít pro své zákazníky k dispozici igelitové rukavice nebo sáčky na ruce.

Od čtvrtka vláda omezila počet lidí, kteří se mohou potkávat na veřejnosti, na dva. Výjimku mají například členové jedné domácnosti nebo kontakty v práci.

Plné znění MO zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimořádné-opatření-výjimky-z-uzavření-obchodů.pdf

 

Aktualizováno 25. 03. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zpřísnilo podmínky pohybu na veřejnosti.

MZ s účinností ode dne 24. března 2020 od 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky

 • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné;

Plné znění Mimořádného opatření najdete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR.pdf?fbclid=IwAR0zTswaWZZEQqAbKwarAYdBlV8Zaj7JFH2ymgPC3IhDRVMtUGTmpiqB0GU.

 

Aktualizováno 24.3.2020

Upozorňujeme občany na nové nařízení Vlády ČR. Omezení pohybu na veřejnosti bylo prodlouženo do 1. dubna 2020.

Senioři a držitelé průkazu ZTP si mohou nákupy zajistit v době mezi 8. a 10. hodinou.

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna 2020.

Dále byla upravena doba vyhrazená pro nákupy seniorů a držitelů ZTP, kteří si mohou nákupy zajistit v době mezi 8. a 10. hodinou. Toto platí pro prodejny větší než 500 m2 (v Doksech Lidl a Penny). V ostatních prodejnách žádná omezení nejsou, nakupovat můžete během celého dne. Přesto platí, máte-li možnost, nechce si nákup přivézt.

Stále platí zákaz vycházení bez ochrany obličeje. Ven smíme jen s rouškou, respirátorem, šátkem či šálou kryjícím nos a ústa.

Důrazně žádáme občany, aby tato nařízení respektovali. Chraňte sebe i ostatní!

 

Aktualizováno 23. 03. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 Liberec, 23. 03. 2020

Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212

Funkční systém testování, vyšetřování, karantény, izolace i dostupné klinické péče vytvořily Liberecký kraj a samospráva
ve spolupráci se zdravotníky, hygieniky i záchranáři.

„S pomocí občanů jsme připraveni tuto výzvu zvládnout,“ prohlásil náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Ohledně koronaviru je navíc možné nově využít celostátní telefonní linku 1212, kde lze obdržet užitečné informace. „Volající zde v případě potřeby operátoři nasměrují k dalším krokům,“ doplnil náměstek Sobotka.

V případě zdravotních potíží je třeba volat svému praktickému lékaři,
mimo jeho pracovní dobu pak lékaře pohotovostní služby,
kteří rozhodnou o odběru a vyšetření na koronavirus, případně udělí karanténu. „Zejména neváhejte, pokud máte horečku vyšší než 38 stupňů, suchý kašel a dušnost a nelze tyto příznaky vysvětlit jinak,“ dodal Sobotka.

Nyní se odběry provádějí v Krajské nemocnici Liberec, konkrétně v Kristianově ulici. Pro tyto účely bylo vyčleněno místo na ploše bývalé automyčky ve spodní části areálu nemocnice, kde vyrostl červený stan s nápisem Stacionární odběrové místo. Vjezd je z Husovy ulice naproti prodejně kebabu.

Zároveň jezdí po Libereckém kraji dva odběrové týmy Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, které v případě, že praktický lékař či hygienik nařídí vyšetření na koronavirus, mohou za lidmi vyjet a příslušný odběr provést doma.

„Nedožadujte se neindikovaného vyšetření na odběrovém místě či odběrovými týmy Zdravotnické záchranné služby.
Pro soukromé důvody vyšetření zvolte některou z komerčních laboratoří; seznam je na webu www.mzcr.cz,
sdělil Sobotka. „Řiďte se pokyny lékařů a hygieniků pro chování v karanténě či izolaci, na jejich dodržování dohlíží policie.“

Informace o aktuální epidemiologické situaci v Libereckém kraji jsou na webu www.khs.lbc.cz

Jan Mikulička
oddělení tiskové a vnějších vztahů
Krajského úřadu LK

 

Aktualizováno 21. 03. 2020

Výzva pro lidi v karanténě, kteří se zdržují na území Libereckého kraje a nemají trvalý pobyt v regionu

Liberecký kraj,
ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje,
vyzývá všechny osoby,
které nemají trvalý pobyt v Libereckém kraji,
zdržují se v něm a byla jim Krajskou hygienickou stanicí jejich kraje
či jejich praktickým lékařem nařízena karanténa,
aby se přihlásily
na zvláštní číslo 485 226 999
či e-mail krizovy.stab@kraj-lbc.cz,
a to z důvodu evidence pro potřeby
složek integrovaného záchranného systému
pro ochranu zdraví jich samotných i jejich okolí.

Tato informace bude důvěrná
a nebude dále šířena ani předávána.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419

 

Aktualizováno 20. 03. 2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj počínaje dnem
16. 3. 2020 přijímá opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany

Tisková zpráva

JUDr. Zdena Výmolová Kodlová, tiskový mluvčí FÚ pro Liberecký kraj

 

Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.

Ruší se původně ohlášené rozšířené úřední hodiny územních pracovišť, plánované na období 23. 3. – 1. 4. 2020.

Dočasně se uzavírají územní pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ – v Novém Boru, Frýdlantě, Tanvaldě a Železném Brodu.

Zavírají se daňové pokladny územních pracovišť. Pro výběr daní v hotovosti zůstává v rámci Libereckého kraje otevřena pouze jedna daňová pokladna, a to na Územním pracovišti v Liberci, 1. máje 97, Liberec.

Pokladní hodiny:

 Pondělí  8:00 – 11:00 hod.
 Středa  8:00 – 11:00 hod.

Územní pracoviště budou přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen:

Pondělí 8:00 – 11:00 hod.
Středa 8:00 – 11:00 hod.

Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách podatelen.

Bližší informace daňová veřejnost získá na telefonních číslech:

Územní pracoviště v České Lípě 487 808 111
Územní pracoviště v Liberci 485 211 111
Územní pracoviště v Jablonci n.N. 483 339 111
Územní pracoviště v Semilech 481 660 111
Územní pracoviště v Turnově 481 360 111
Územní pracoviště v Jilemnici 481 564 111

Obecné informace k aktuálnímu provozu finančního úřadu poskytuje telefonní linka
485 211 111.
Finanční úřad pro Liberecký kraj doporučuje ke komunikaci se správcem daně
dálkové formy komunikace

Aktualizováno 20. 03. 2020
Upozorňujeme občany na nové nařízení Vlády ČR. Senioři starší 65 let, držitelé průkazu ZTP a zaměstnanci pečovatelských služeb si mohou nákupy zajistit v době mezi 7 a 9 hodinou. Ostatní obyvatelé mohou nakupovat pouze mimo tyto vyhrazené hodiny. Nákupy v lékárnách nejsou opatřením omezeny. Stále platí zákaz vycházení bez ochrany obličeje. Ven smíme všichni jen s rouškou, respirátorem, šátkem či šálou kryjícím nos a ústa. Důrazně žádáme občany, aby tato nařízení respektovali. Chraňte sebe i ostatní!
Aktualizováno 17. 03. 2020
Žádost – urgent

Žádám Vás zdvořile, abyste zajistili informace pro veřejnost, a to nejlépe rozhlasem nebo jakýmkoliv informačním prostředkem, který máte k dispozici, o důrazném doporučení nošení roušek a ústenek mimo vaše domovy, všude tam, kde se pohybuje více osob, tedy zejména v obchodech či dopravních prostředích.

Dnes na jednání Krizového štábu LK doporučím zavedení zákazu pohybu osob ve veřejných prostorách, veřejné dopravě a na dalších místech BEZ zakrytí úst a dýchacích cest, byť jen provizorními ochrannými prostředky.

Na zajištění certifikovaných ochranných pomůcek intenzivně pracujeme, pochopte, prosím, že jsou v tuto chvíli prioritně určena pro zdravotnická zařízení, ústavy sociálních služeb a další nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.

S přátelským pozdravem

Martin Půta

 

Aktualizováno 17. 03. 2020
V návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR postupně přijímají organizace ve městě opatření, která mají omezit šíření onemocnění koronavirem.
Odkazy
Článek je průběžně aktualizován.