Havarijní komise – Požární řád obce

Jana Procházková

Starostka obce

487 873 667


Skalka u Doks č. 3
472 01 Doksy
723 753 285

Karel Šverma

Místostarosta obce

775 344 211


Pracoviště: Škoda Mladá Boleslav

Dobrovolný sbor hasičů byl zrušen

Smlouva uzavřena 1. 3. 2001 mezi obcí Skalka u Doks a městem Doksy o zabezpečení požární ochrany obce dle § 43 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmět smlouvy: Obstaratel zabezpečí požární ochranu smluvní obce v rozsahu stanoveném zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

Pitnou vodu zajistí pro obyvatelstvo obce p. Václav Mařík pracovník Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Teplice a obecním úřadem Skalka u Doks zastoupený starosta Stanislav Novák.