Vyhlášky a nařízení

Rok 2022

OZV 1_2022 -Obecní systém odpadového hospodářství Účinnost: od 13.05.2022
Obecně závazná vyhláška obce Skalka u Doks, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Rok 2021

OZV 3_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Účinnost: od 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce Skalka u Doks o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Skalka u Doks-OZV-2_2021-školský obvod ZŠ-MŠ Účinnost: od 24.09.2021
Obecně závazná vyhláška obce Skalka u Doks, kterou se stanoví část školského obvodu MŠ a ZŠ
OZV 1_2021 Účinnost: od 07.03.2021
Obecně závazná vyhláška obce Skalka u Doks, kterou se zrušuje poplatek z pobytu

Rok 2020

Vnitřní směrnice č.1_2020 pro zad. veř. zakázek malého rozsahu Účinnost: od 22.06.2020
Vnitřní směrnice č.1/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rok 2019

OZV č.1_2019 O místním poplatku ze psů Účinnost: od 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Skalka u Doks č. 1/2019, kterou se stanoví poplatek ze psů
OZV č.2_2019 O místním poplatku z pobytu Účinnost: od 16.122019
Obecně závazná vyhláška obce Skalka u Doks č. 2/2019,kterou se stanoví poplatek z pobytu

Rok 2018

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účinnost: od 16.6.2018
Směrnice č. 2/2018 pro ochranu osobních údajů obec Skalka u Doks
OZV 5_2018 Skalka u Doks návrh společný ZŠ Účinnost: od 16.6.2018
Obecně závazná vyhláška obce Skalka u Doks č. 5/2018,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
OZV 4_2018 Skalka u Doks návrh společný MŠ Účinnost: od 16.6.2018
Obecně závazná vyhláška č. 4/2018,kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Požární řád obce Účinnost: od 29. 3. 2018
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s ustanovením § 15 odst. nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydává obec Skalka u Doks jako součást dokumentace požární ochrany obce tento Požární řád obce 1/2018 (dále jen „požární řád“)
OZV 1_2018 O stanovení KO Účinnost: od 29. 3. 2018
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Skalka u Doks
OZV 2_2018 Zrušovací VP Účinnost: od 29. 3. 2018
Obecně závazná vyhláška kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV 3_2018 Zrušovací Pož_řád Účinnost: od 29. 3. 2018
Obecně závazná vyhláška kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 kterou se vydává Požární řád obce Skalka u Doks

 

 

Rok 2015

OZV č. 2_15 o místním poplatku Účinnost: od 01. 01. 2016
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalka u Doks

 

Rok 2012

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.5 Účinnost: od 14. 12. 2012
Obecně závazná vyhláška pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Skalka u Doks
Obecně závazná vyhláška č.4/2012 Účinnost: od 1. 1. 2013
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalka u Doks
Obecně závazná vyhláška č.4/2012 Účinnost: od 1. 1. 2013
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalka u Doks
Obecně závazná vyhláška č.4/2012 Účinnost: od 1. 1. 2013
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalka u Doks
Obecně závazná vyhláška č.4/2012 Účinnost: od 1. 1. 2013
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalka u Doks

Rok 2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 Účinnost: od 1. 1. 2011
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Účinnost: od 1. 1. 2011
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalka u Doks
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Účinnost: od 1. 1. 2011
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Rok 2010

Směrnice k elektronickým podatelnám Účinnost: od 16. 12. 2010
Nařízení č. 1/2010 Účinnost: od 11. 12. 2010
Nařízení, kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Nařízení č. 2/2010 Účinnost: od od 11. 12. 2010
Nařízení, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků.
Mapa příloha k nařízení č.1 a 2 Účinnost: od od 11. 12. 2010
Mapová příloha k nařízením.

Rok 2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Účinnost: od 8. 6. 2009
Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se vydává Požární řád obce Skalka u Doks
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 Účinnost: od 8. 6. 2009
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 Účinnost: od 8. 6. 2009
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 Účinnost: od 8. 6. 2009
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalka u Doks
Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 Účinnost: od 8. 6. 2009
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Nařízení obce č. 1/2009 Účinnost: od 30. 11. 2009
Nařízení, kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Nařízení obce č. 2/2009 Účinnost: od 30. 11. 2009
Nařízení, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků.
Mapová příloha k Nařízení č. 1/2009 a 2/2009 Účinnost: od 30. 11. 2009
Mapová příloha k nařízením.

Rok 2007

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 Účinnost: od 1. 1. 2008
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rok 2006

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 Účinnost: od 1. 1. 2007
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád obce Skalka u Doks (doplněno OZV č. 1/2009 ze dne 8.6.2009)

Ostatní zde neuvedené obecně závazné vyhlášky Obce Skalka u Doks byly zrušeny a jsou k nahlédnutí v archivu úřadu.

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.