Zapojení do projetku Czech POINT

autor: | 14. července 2009

Logo Czech POINTNaše obec se v březnu tohoto roku zapojila do projektu eGOVERNMENT v Obcích – Czech POINT. Díky finanční podpoře, kterou jsme získali ze Strukturálních fondů Evropské unie, bylo možné pro naši obec získat dotaci na vybavení nového pracoviště Czech POINT. Co znamená zkratka „Czech POINT“? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

V současné době je možné díky Czech POINTu na našem úřadě na počkání získat:

 • Výpis z katastru nemovitostí,
 • Výpis z Obchodního rejstříku,
 • Výpis z Živnostenskézho rejstříku,
 • Výpis z Rejstříku trestů,
 • Výpis z Bodového hodnocení řidiče,
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku,
 • Podat žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.,
 • Vydat ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 • Přijmout podání podle živnostenského zákona (§ 72),
 • Vytvořit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH,
 • provést Autorizovanou konverzi dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.).

Služby se budou v budoucnu dále rozšiřovat. Více informací o Czech POINTu získáte na stránkách www.czechpoint.cz.

Stanislav Novák
starosta obce