Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 8. a 9. října 2021.

autor: | 30. září 2021

Informace o možnosti voličů s trvalým pobytem na území ČR žádat o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vzor žádosti o voličský průkaz a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu jinou osobou najdete zde: 06. Informace k voličským průkazům | Správní odbor | Liberecký kraj (kraj-lbc.cz).

Odkaz na webové stránky Ministerstva vnitra k volbám do PS: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

Odkaz na webové stránky Českého statistického úřadu k výsledkům volebhttp://www.volby.cz/

Upozorňujeme občany, že dochází ke změně ve vydávání občanských průkazů. Od 02. 08. 2021 již není možné vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly voliči využívány např. v případě, že v době konání voleb zjistili, že mají neplatný OP.  Vyzýváme proto voliče, aby si včas ověřili, že mají (a v době voleb do Poslanecké Sněmovny budou mít) platný občanský průkaz, případně cestovní pas.

Totožnost nelze jiným dokladem, než OP nebo pasem prokázat a bez platného prokázání totožnosti nebude voliči výkon volebního práva umožněn!  Viz dokument Krajského úřadu Libereckého kraje “Informace pro voliče – výzva k ověření platnosti OP“.  

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se voleb do Poslanecké sněmovny najdete zde.

INFORMACE PRO VOLIČE V KARANTÉNĚ NEBO IZOLACI Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Voliči, kteří budou ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. 10. 2021) v karanténě nebo izolaci, mohou hlasovat zvláštními způsoby:

  1. ve středu 6. 10. 2021 od 8:00 hod. – 17:00 hod využít drive – in stanoviště v České Lípě – Česká Lípa, prostor v areálu v Poříční ul. 1918 (GPS: 50.6819361N, 14.5447875E)  nebo
  2. požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Žádat je potřeba PŘEDEM na tel. čísle 485 226 351, ve stanovené provozní době:
v pondělí od 8:00 hod. do 17:00 hod
v úterý od 8:00 hod. do 14:00 hod.
ve středu od 8:00 hod. do 17:00 hod.
ve čtvrtek od 8:00 hod. do 14:00 hod.
v pátek od 8:00 hod. do 14:00 hod.
poslední den lhůty, tj. ve čtvrtek 7.10.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Podrobné informace ke zvláštním způsobům hlasování jsou zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje 11. Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu covid-19 | Správní odbor | Liberecký kraj (kraj-lbc.cz).

Oznámení o místě a termínu konání voleb najdete zde.

Přehled telefonního spojení do volebních místností najdete zde.