OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
23.5.2014
DĚTSKÝ DEN VE SKALCE
3.6.2014

SBĚROVÝ DEN

SBEROVY DEN

Dne 31.KVĚTNA 2014 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu

Místo : Kaplička u OÚ

Čas: 12:00 – 12:40 hodin

Svoz není určen pro podnikatele, neboť náklady na svoz hradí obec!!!