ČTYŘLÍSTEK
20.3.2012
NOVINKA Z ŘEDHOŠTĚ
11.4.2012

SBĚROVÝ DEN

Sberovy denDne 2. června 2012 v sobotu proběhne v obci Skalka u Doks sběr nebezpečného odpadu

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚRNÉHO VOZU: 1150 –  1230 NA PROSTRANSTVÍ MEZI OÚ A KAPLIČKOU

Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady na stanovišti osobně!

Svoz není určen pro podnikatele, neboť jej hradí obec!!