SBĚROVÝ DEN

autor: | 21. března 2012

Sberovy denDne 2. června 2012 v sobotu proběhne v obci Skalka u Doks sběr nebezpečného odpadu

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚRNÉHO VOZU: 1150 –  1230 NA PROSTRANSTVÍ MEZI OÚ A KAPLIČKOU

Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady na stanovišti osobně!

Svoz není určen pro podnikatele, neboť jej hradí obec!!