Sběrový den

autor: | 7. října 2011

NO2Dne 22.října 2011 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu

Místo : Kaplička u OÚ

Čas: 12:00 – 12:30 hodin

Svoz není určen pro podnikatele, neboť náklady na svoz hradí obec