Výlet Žitava a Ještěd
6.10.2011
Skalské muzicírování
14.10.2011

Sběrový den

NO2Dne 22.října 2011 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu

Místo : Kaplička u OÚ

Čas: 12:00 – 12:30 hodin

Svoz není určen pro podnikatele, neboť náklady na svoz hradí obec