Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

Informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“
12.11.2021
! Myslivecký ples – zrušeno !
10.1.2022

Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí