PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ V MÁCHOVĚ KRAJI