POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY HONEBNÍ SPOLEČNOST