Poplatky na rok 2021 v obci Skalka u Doks

Kalendář svozů odpadů na rok 2021
4.1.2021
FÚ – NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
14.1.2021

Poplatky na rok 2021 v obci Skalka u Doks

ℹ Poplatky na rok 2021 v obci Skalka u Doks zůstávají stejné jako v minulém roce.
Poplatky za komunální odpad a psy:
▪️ Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 492,00 Kč
▪️ Fyzická osoba vlastnící rekreační objekt: 492,00 Kč
▪️ Poplatek za jednoho psa: 100,00 Kč
▪️ Poplatek za druhého a další psy: 100,00 Kč
Termíny splatnosti poplatků:
a) ve dvou stejných splátkách, na první pololetí příslušného kalendářního roku nejpozději do 31. května, na druhé pololetí kalendářního roku nejpozději do 30. září
b) celou částku poplatku lze uhradit jednorázově, a to do 31. května příslušného kalendářního roku.
c) vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla.
d) Připadne-li den splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatek splatný nejblíže následující den.
Poplatek můžete zaplatit převodem na účet ➡č. 223898081/0600, nebo osobně na OÚ Skalka u Doks.