PODĚKOVÁNÍ

autor: | 22. srpna 2011

valnik5PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem občanům naší obce, kteří se bezplatně podíleli na opravě obecního vleku.

Zejména panu Z. Novotnému, S. Svobodovi, J. Paříkovi, manželům Šnajdrovým,L. Brychovi a dalším.

Jsem moc ráda, že v naší obci jsou občané, kterým záleží na tom, aby naše obec jen vzkvétala  a opravou obecního vleku vlastními silami jsme ušetřili nemalou částku z obecního rozpočtu.

Za to všem patří nemalý dík.                                                                                                                                                                      valnik6

Jana Procházková

starostka obce