Plán společných zařízení

Pálení čarodějnic
27.4.2011
DĚTSKÝ DEN V MASKÁCH
27.5.2011

Plán společných zařízení

mapa Komplexní pozemková úprava Skalka u Doks – plán společných zařízení.
Zájemci o projednání nákrokových listů se zadavatelem plánu společných zařízení se mohou
dostavit na obecní úřad Skalka u Doks v termínech:
30.5.2011 6.6.2011 13.6.2011 od 13:00 – do 16.00 hod.