Nová nařízení obce a Návrh rozpočtu na rok 2010

autor: | 15. listopadu 2009

kniha2Na úřední desce úřadu se můžete seznámit s novými nařízeními obce, které se týkají zimního úklidu chodníků. Dále si můžete prostudovat návrh rozpočtu naší obce na rok 2010 a s rozpočtovým výhledem pro rok 2011 – 2013.