Naučná stezka SWAMP

autor: | 13. června 2011

Přijměte pozvání na procházku po naučné stezce SWAMP s odborným výkladem, kterou pořádá Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero.
Věděli jste, že Máchovo jezero je součástí Národní přírodní památky SWAMP a jeho okolí je rovněž součástí soustavy NATURA 2000? Že se zde nachází také Evropsky významná lokalita Jestřebsko – Dokesko a okrajově sem zasahuje Ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady?  Nevíte, co všechny tyto názvy znamenají? Komu vlastně tímto chráníme domov? Pojďte s námi poznat Máchovo jezero i z jiné stránky! Na trase v délce 9 km se dozvíte mnoho zajímavého o chráněných živočiších a rostlinách v okolí Máchova jezera. Pro děti je připravena soutěž o zajímavé ceny.

Další informace získáte v přiloženém plakátu  SWAMP plakát