KOMPOSTÉRY PRO OBČANY !!!

autor: | 7. dubna 2015

Vážení občané

Od 01.04.2015 vešla v platnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Skalka u Doks

V této vyhlášce je nověOddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu od 1. dubna do 31. října.

Obec Skalka u Doks rozhodla na 1. zasedání bodem Z9/15 nákup kompostérů pro občany.

Kompostéry o objemu 1200l budou předávány občanům na základě podpisu smlouvy o výpůjčce, která stanoví podmínky využití a zacházení s kompostéry. Obec je poskytne občanům bezúplatně.

Tyto kompostéry budou v majetku obce po dobu 5 let, následně budou předány občanům do vlastnictví. Tento typ kompostérů se nebude vyvážet.

Pravidla poskytování

1)    na základě smlouvy o výpůjčce                                                             1200compogreenCEV

2)    jsou poskytovány bezúplatně,

3)    na výpůjčku není právní nárok

4)    jeden kompostér na jeden objektPostup při uzavírání smlouvy o výpůjčce kompostéru a jeho převzetí

Od 01.04.2015 se občané mohou v úředních hodinách hlásit na obecním úřadě, kde s Vámi bude vyplněna smlouva o výpujčce a následně předán kompostér do užívání.