Informace pro občany i OSVČ ekonomicky zasažené šířením COVID-19

autor: | 10. dubna 2020

Průběžně aktualizováno:

MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, nabyl účinnosti a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do konce června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde.

Ošetřovné

Novinky v uplatnění ošetřovného (např. na nový formulář při střídání rodičů pečujících o dítě či připravovanou obdobu pro OSVČ) upozorňuje informace Daně a koronavirus:
https://www.behounek.eu/l/dane-koronavirus

Ošetřovné a další informace pro OSVČ

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže speciální dotace, obdoba ošetřovného. Tuto podporu bude při splnění stanovených podmínek vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu. Zažádat o ni bude možné od 1. dubna prostřednictvím živnostenských úřadů.

Více na stránkách:
👉🏼https://www.mucl.cz/osetrovne-a-dalsi-informace-pro-osvc/d-38156?fbclid=IwAR2nlOneWSnUI46Xaucqn_ojpBEUDoqhqR9WlSm4yYfTZxNgM-Yx6eSxplk