Dětský den ve Skalce

autor: | 19. června 2012

Dětský den, který se konal dne 9.6.2012 ve Skalce u Doks se vydařil. Počasí se nakonec umoudřilo, účast byla hojná. Ještě jenou bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří přispěli na tuto akci : OÚ Skalka, , RESPO Berštejn, Autodílna Ševčík, Bláha M., Potraviny Skalka, Knot V., Přeček M.,manželé Šnajdrovi, Zvelebilová M., Šafaříková Z. a M., Balcar J.,Procházka V., Dále bych chtěla poděkovat Dobrovolným hašičům Doksy, za jejich přehlídku a Policii ČR Doksy .Také panu Kaňkovi za jeho moderování. V průběhu dětského dne měli občané a děti možnost shlédnout výstavu „Máchovské imprese“, sochy byly vystaveny v místní požární zbrojnici. Za zapůjčení těchto soch děkujeme Svazku obcí Máchova kraje.

Zde foto z dětského dne:

fotky kveten 054 fotky kveten 067 fotky kveten 069 fotky kveten 124
fotky kveten 076fotky kveten 093fotky kveten 101fotky kveten 130fotky kveten 152fotky kveten 142fotky kveten 147fotky kveten 161fotky kveten 166fotky kveten 183fotky kveten 191fotky kveten 205fotky kveten 206fotky kveten 209fotky kveten 210

MÁCHOVSKÉ IMPRESE:

fotky kveten 102fotky kveten 112fotky kveten 114