Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Skalka u Doks za rok 2016