Pravidla přístupnosti

Při tvorbě a správě webových stránek Obce Skalka u Doks byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

 

Publikované soubory

Na webové prezentaci Obce Skalka u Doks je možné nalézt i odkazy na obecné soubory – dokumenty a jejich přílohy v různých formátech.

Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích:

 

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač, notebook či mobilní zařízení s připojením k Internetu.

 

Minimální internetové připojení

Splňuje běžné DSL nebo mobilní připojení.

 

Podporované webové prohlížeče

Webová prezentace je funkční se zapnutým i vypnutým JavaScriptem.
Doporučujeme však ponechat JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý.
Webová prezentace nemusí být zcela čitelná a dostupná u starých verzí webových prohlížečů, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

Webová prezentace byla testována v těchto verzích internetových prohlížečů:

  • Microsoft Internet Explorer 11
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox 70
  • Google Chrome 70
  • Safari 9 a 10