Úřední deska

Zobrazit úřední desku
Jiné správní úřady - Obecní úřad Skalka u Doks

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 27.6.2024  0.0.2024  KULK 48494/2024  Opatření obecné povahy - bolševník [PDF 656kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.6.2024  0.0.2024  KULK 48494/2024  Opatření obecné povahy - bolševník [PDF 656kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.6.2024  13.7.2024  SVS/2024/096873-L  Ukončení nařízení SVS MVO ukončení mor včelího plodu Zbyny červen 2023 [PDF 204kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.5.2024  18.6.2024    Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj [PDF 243kB]  Ostatní informace
 29.5.2024  30.6.2024    SOMK-NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023 [PDF 200kB]  Ostatní informace
 29.5.2024  30.6.2024    ZPRÁVA o výsledku hospodaření SOMK za 2023 [PDF 730kB]  Ostatní informace
 13.5.2024  29.5.2024  KULK 36324/2024  VV-Návrh opatření obecné povahy [PDF 711kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.5.2024  3.6.2024  SkuD/130/2024  Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné za 2023 [PDF 1,987kB]  Ostatní informace
 27.4.2024  13.5.2024  SVS/2024/066396-L  Nařízení státní veterinární správy - Zrušovací ustanovení [PDF 197kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2024  13.5.2024  SVS/2024/066168-L  Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření [PDF 197kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2024  31.5.2024  SkuD/126/2024  VV - o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitosti [PDF 300kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2024  13.5.2024    VV-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 [PDF 79kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.3.2024  29.3.2024  SVS/2024/036193-L  Nařízení Státní veterinární správy [PDF 216kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.3.2024  17.3.2024  KULK 11730/2024  VV- Opatření obecné povahy-vlk [PDF 765kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.2.2024  18.2.2024  MUCL/18479/2024  VV-stanovení místní úpravy na poz. komunikaci [PDF 427kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.1.2024  10.2.2024  MUCL/13560/2024  VV-STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,193kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.12.2023  13.1.2024  MUCL/158785/2023  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 404kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.12.2023  6.1.2024  MUCL/157488/2023  VV-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 710kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.12.2023  6.1.2024  KULK 84330/2023-OUP  VV-Oznámení o vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zveřejnění úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 845kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.12.2023  6.1.2024  MUCL/156710/2023  VV-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 634kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.12.2023  31.1.2024     Oznámení o zveřejnění - DSO Máchův kraj - Rozpočet 2024, střednědobý výhled 2025 - 2027 [PDF 220kB]  Ostatní informace
 1.11.2023  17.11.2023    VV -Opatření obecné povahy-regulace vlka [PDF 783kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.11.2023  2.12.2023  MUCL/135756/2023  VV-Návrh opatření obecné povah a výzva k uplatnění připomínek - SDZ Cesta na N.S. [PDF 1,390kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.10.2023  18.10.2023  Č. j. SVS/2023/132313-L  NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Nákaza afrického moru prasat v Libereckém kraji [PDF 645kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.9.2023  1.1.2024    Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků [PDF 104kB]  Ostatní informace
 20.7.2023  5.8.2023    VV-Změna stavby před jejím dokončením-Rozhodnutí [PDF 356kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.6.2023  5.7.2023  SVS/2023/084039-L  Nařízení státní veterinární správy - Zbyny [PDF 608kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.6.2023  31.12.2023  KULK 44136/2023  Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje [PDF 369kB]  Ostatní informace
 15.6.2023  30.6.2024    Oznámení o zveřejnění - DSO Máchův kraj - Rozpočet, výhled, ZÚ [PDF 246kB]  Ostatní informace
 9.6.2023  24.6.2023  MUCL/73670/2023  VV-Oznámení o zahájení řízení  [PDF 352kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2023  1.6.2023  Č. j. SVS/2023/056288-L  NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Nákaza afrického moru prasat [PDF 629kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.5.2023  31.12.2023    Předání údajů dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu rok 2022 [PDF 744kB]  Ostatní informace
 27.4.2023  13.5.2023  Č. j. SVS/2023/060315-L  Nařízení státní veterinární správy - Zbyny [PDF 506kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2023  13.5.2023  Č. j. SVS/2023/060323-L  Nařízení státní veterinární správy - Doksy [PDF 506kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2023  31.12.2023    Předání údajů dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [PDF 331kB]  Ostatní informace
 18.4.2023  4.5.2023  KULK 17446/2023  Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje [PDF 637kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.4.2023  15.5.2023    VV-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 [PDF 80kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2023  2.4.2023    „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 s výhledem 2035 [PDF 580kB]  Ostatní informace
 15.3.2023  30.3.2023  KULK 14490/2023  Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje [PDF 690kB]  Ostatní informace
 7.3.2023  23.3.2023    VV-OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu [PDF 998kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.3.2023  19.3.2023  MUCL/27501/2023  VV-STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,111kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.2.2023  31.12.2023  UZSVM/UCL/1274/2023  Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků [PDF 872kB]  Ostatní informace
 11.1.2023  27.1.2023  MUCL/719/2023/OD/DL  VV-STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 595kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.1.2023  18.2.2023    Pozvánka VH Honební společenstvo [PDF 182kB]  Ostatní informace
 3.1.2023  19.1.2023  MUCL/152827/2022  VV_OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU [PDF 849kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.1.2023  26.1.2023    Telefonní číslo pro požádání o hlasování do zvl. přenosné voleb. schránky [PDF 370kB]  Ostatní informace
 2.1.2023  25.1.2023    SEZNAM umístění volebních stanovišť v Libereckém kraji [PDF 881kB]  Ostatní informace
 28.12.2022  13.1.2023  SkuD/394/2022  Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje [PDF 416kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2022  6.1.2023  SkuD/387/2022  VV-STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 557kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.12.2022  31.12.2023    Oznámení o zveřejnění SOMK [PDF 258kB]  Ostatní informace
 4.11.2022  5.12.2022    VV-Opatření obecné povahy MZE [PDF 1,315kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.8.2022  17.8.2022    Oznámení hejtmana LK o ukončení nebezpečí požáru  [PDF 428kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.7.2022  30.9.2022    OZNÁMENÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE [PDF 292kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.6.2022  31.12.2022    Oznámení o zveřejnění SOMK [PDF 260kB]  Ostatní informace
 26.5.2022  11.6.2022    SOMK-Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 [PDF 2,205kB]  Ostatní informace
 26.5.2022  11.6.2022    SOMK-ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj za rok 2021 [PDF 4,154kB]  Ostatní informace
 18.5.2022  3.6.2022    Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj [PDF 391kB]  Ostatní informace
 28.4.2022  30.6.2022    Zveřejnění informací podle ust. §36,zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [PDF 2,223kB]  Ostatní informace
 22.4.2022  31.5.2022    VV - Daň z nemovitostí pro rok 2022 [PDF 2,024kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.3.2022  5.4.2022  MUDO/2300/2022  VV-OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKSY [PDF 1,130kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.2.2022  27.2.2022  MUCL/16162/2022  Nařízení města Česká Lípa č. 1/2022 o záměru zadat zpracování LHO [PDF 616kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.2.2022  16.2.2022  MZE-70004/2021-15121  Oznámení o vydání opatření obecné povahy [PDF 2,221kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.1.2022  2.2.2022  MUCL/2508/2022  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,053kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2022  28.1.2022  MUCL/131436/2021  STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,350kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2021  31.12.2022    SOMK-oznámení o zveřejnění [PDF 256kB]  Ostatní informace
 12.11.2021  28.11.2021    ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF 732kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.10.2021  20.10.2021    Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů kanalizací LK [PDF 383kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.7.2021  18.8.2021  SkuD/362/2021  VV - Oznámení o konání veř. projednávání Návrhu změny č.1 ÚP Doksy [PDF 1,342kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.6.2021  28.6.2022    SOMK-oznámení o zveřejnění ZÚ [PDF 193kB]  Ostatní informace
 2.6.2021  27.6.2021    Pozvánka Honební spol. Štědrá Doksy [PDF 17kB]  Ostatní informace
 2.6.2021  18.6.2021    VV-Opatření obecné povahy [PDF 1,202kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.6.2021  18.6.2021    MZE-Návrh opatření obecné povahy [PDF 1,096kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.5.2021  5.6.2021  MUCL/50262/2021  VV-Rozhodnutí „Skalka u Doks – prodloužení vodovodu a ATS“ [PDF 7,425kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2021  26.5.2021     VV - stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2021 [PDF 395kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.4.2021  25.5.2021  SkuD/223/2021  Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele) [PDF 1,332kB]  Ostatní informace
 12.4.2021  28.4.2021  KULK 23047/2021 OÚPSŘ/97/2021 OÚP  Verejná vyhlaska -dl-5611302862421198319 [PDF 1,335kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2021  28.4.2021  MUCL/31650/2021  Oznámení o zahájení řízení [PDF 3,844kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.3.2021  15.4.2021  MUCL/7070/2021/OD/AB  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 1,784kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2021  2.4.2021  MUCL/16485/2021  VV-Stanovení DZ - celoroční - havárie el. sítí - GEZ spol. s r.o. - OOP [PDF 2,139kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2021  1.4.2021    Sbírka zákonů České republiky, částka 50 z 15. března 2021 [PDF 91kB]  Ostatní informace
 3.3.2021  20.3.2021  MUCL/13229/2021  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-stanovení přechodné úpravy provozu na PK [PDF 2,159kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.3.2021  18.3.2021    Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-2-3-2021-do-odvolani [PDF 146kB]  Ostatní informace
 2.3.2021  18.3.2021    Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-od-2-3-2021-do-odvolani [PDF 127kB]  Ostatní informace
 2.3.2021  18.3.2021    Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021 [PDF 121kB]  Ostatní informace
 2.3.2021  18.3.2021    USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. března 2021 č. 241 [PDF 215kB]  Ostatní informace
 2.3.2021  18.3.2021    KRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY - PLATNÁ A ÚČINNÁ OD 2. 3. 2021 [PDF 319kB]  Ostatní informace
 2.3.2021  21.3.2021    Sbírka zákonů České republiky, částka 41 z 2.března 2021 [PDF 97kB]  Ostatní informace
 1.3.2021  18.3.2021    Sbírka zákonů České republiky, částka 41 z 1.března 2021  [PDF 90kB]  Ostatní informace
 26.2.2021  18.3.2021    Sbírka zákonů České republiky, částka 40 z 26.února 2021 [PDF 88kB]  Ostatní informace
 26.2.2021  18.3.2021     Sbírka zákonů České republiky, částka 38 z 26.února 2021 [PDF 88kB] [PDF 158kB]  Ostatní informace
 12.2.2021  28.2.2021    Sbírka zákonů České republiky, částka 26 z 11.února 2021 [PDF 20kB]  Ostatní informace
 8.2.2021  23.2.2021    Sbírka zákonů České republiky, částka 22 z 8.února 2021 [PDF 94kB]  Ostatní informace
 29.1.2021  14.2.2021    Sbírka zákonů České republiky, částka 16 z 28.ledna 2021 [PDF 123kB]  Ostatní informace
 12.1.2021  28.1.2021    Sbírka zákonů České republiky, částka č. 07/2021 [PDF 87kB]  Ostatní informace
 11.1.2021  27.1.2021  MUCL/30513/2020/OD/FD  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,126kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.1.2021  27.1.2021  MUCL/125444/2020  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,263kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.1.2021  31.12.2021    SOMK-oznámení o zveřejnění [PDF 258kB]  Ostatní informace
 10.12.2020  27.12.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 215 z 10. prosince 2020 [PDF 20kB]  Ostatní informace
 10.12.2020  27.12.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 215 z 10. prosince 2020 [PDF 94kB]  Ostatní informace
 10.12.2020  27.12.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 216 z 10. prosince 2020 [PDF 101kB]  Ostatní informace
 7.12.2020  25.12.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 210 z 7. prosince 2020 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 9.11.2020  25.11.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 183 z 9. listopadu 2020 [PDF 92kB]  Ostatní informace
 3.11.2020  20.11.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 182 z 2. listopadu 2020 [PDF 91kB]  Ostatní informace
 30.10.2020  20.11.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 180 z 30. října 2020 [PDF 143kB]  Ostatní informace
 26.10.2020  7.12.2020    Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednávání Změny č. 2 ÚP Skalka u Doks [PDF 714kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.10.2020  7.12.2020  SkuD/334/2020  VV - Návrh Změny č. 2 ÚP Skalka u Doks - textová část [PDF 6,987kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.10.2020  3.11.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 171 z 21. října 2020 [PDF 115kB]  Ostatní informace
 20.10.2020  25.11.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 169 z 19. října 2020 [PDF 20kB]  Ostatní informace
 12.10.2020  25.10.2020    Finanční správa omezuje provoz svých pracovišť [PDF 224kB]  Ostatní informace
 12.10.2020  4.11.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 166 z 12. října 2020 [PDF 262kB]  Ostatní informace
 21.9.2020  7.10.2020  SkuD/289/2020  VV - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy PK 2704 [PDF 1,756kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.9.2020  26.9.2020  SkuD/283/2020  VV-Územní řízení ve věci umístění liniové stavby energetické distribuční soustavy [PDF 368kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.8.2020  3.9.2020  MUCL/83705/2020  VV_Rozhodnutí o společném povolení  [PDF 3,233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.8.2020  28.8.2020  SkuD/248/2020  Dorlučení VV [PDF 366kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.7.2020  31.12.2022  SkuD/235/2020  VV - Opatření obecné povahy- MZ [PDF 178kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.7.2020  0.0.0  KHSLB 15311/2020  Nařízení KHS Libereckého kraje [PDF 127kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.7.2020  30.6.2021    Zveřejnění dokumentů SOMK [PDF 362kB]  Ostatní informace
 30.6.2020  30.9.2020  SkuD/206/2020  Oznámení o zamýšleném převodu [PDF 366kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.6.2020  5.7.2020  SkuD/202/2020  Pozvánka na členskou schůzi SOMK  [PDF 256kB]  Ostatní informace
 17.6.2020  30.7.2020  SkuD/196/2020  Veřejná vyhláška - Aktualizace ZÚR LK [PDF 923kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.6.2020  16.6.2020    Návrh - Závěrečný účet SOMK za rok 2019 [PDF 823kB]  Ostatní informace
 15.5.2020  3.6.2020    Finanční správa obnovuje provoz  [PDF 241kB]  Ostatní informace
 6.5.2020  7.6.2020  SkuD/150/2020  SVS_ Zveřejnění informací dle §36 odst.5, zákona č. 274/2001 Sb. [PDF 226kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.5.2020  21.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 82 z 4. května 2020 [PDF 113kB]  Ostatní informace
 1.5.2020  17.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 81 z 1. května 2020 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 30.4.2020  16.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 80 z 30. dubna 2020 [PDF 118kB]  Ostatní informace
 28.4.2020  13.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 73 z 27. dubna 2020 [PDF 176kB]  Ostatní informace
 28.4.2020  13.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 74 z 27. dubna 2020 [PDF 106kB]  Ostatní informace
 28.4.2020  13.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 75 z 27. dubna 2020 [PDF 93kB]  Ostatní informace
 28.4.2020  13.5.2020     Sbírka zákonů České republiky, částka 76 z 27. dubna 2020 [PDF 93kB]  Ostatní informace
 27.4.2020  27.5.2020  SkuD/133/2020  Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 [PDF 2,127kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.4.2020  9.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 69 z 24. dubna 2020 [PDF 182kB]  Ostatní informace
 24.4.2020  9.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 70 z 23. dubna 2020 [PDF 140kB]  Ostatní informace
 24.4.2020  14.5.2020    Opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky [PDF 344kB]  Ostatní informace
 17.4.2020  3.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 65 z 17. dubna 2020 [PDF 98kB]  Ostatní informace
 17.4.2020  3.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 66 z 17. dubna 2020 [PDF 92kB]  Ostatní informace
 17.4.2020  3.5.2020    Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020 [PDF 234kB]  Ostatní informace
 16.4.2020  2.5.2020    VV_ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-Stanovení přechodné úpravy provozu na PK [PDF 250kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.4.2020  1.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 59 z 14. dubna 2020 [PDF 114kB]  Ostatní informace
 14.4.2020  1.5.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 62 z 14. dubna 2020 [PDF 92kB]  Ostatní informace
 9.4.2020  25.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 57 ze dne 9. dubna 2020 [PDF 95kB]  Ostatní informace
 9.4.2020  25.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 58 ze dne 9. dubna 2020 [PDF 116kB]  Ostatní informace
 7.4.2020  23.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 56 z 06. dubna 2020 [PDF 107kB]  Ostatní informace
 6.4.2020  31.12.2022  17110/2020-MZE-16212  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MZE [PDF 306kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.4.2020  18.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 53 z 1. dubna 2020 [PDF 94kB]  Ostatní informace
 2.4.2020  18.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 54 z 2. dubna 2020 [PDF 1,186kB]  Ostatní informace
 2.4.2020  18.4.2020    Opatření obecné povahy ze dne 1.4.2020 [PDF 99kB]  Ostatní informace
 1.4.2020  17.4.2020     Sbírka zákonů České republiky, částka 52 z 31. března 2020  [PDF 91kB]  Ostatní informace
 30.3.2020  16.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 51 z 30. března 2020 [PDF 110kB]  Ostatní informace
 27.3.2020  12.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 48 z 27. března 2020 [PDF 128kB]  Ostatní informace
 27.3.2020  12.4.2020    USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 305 o přijetí krizového opatření [PDF 20kB]  Ostatní informace
 26.3.2020  11.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 47 z 26. března 2020 [PDF 96kB]  Ostatní informace
 24.3.2020  9.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 45 z 23. března 2020 [PDF 111kB]  Ostatní informace
 23.3.2020  8.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 44 z 23. března 2020 [PDF 145kB]  Ostatní informace
 20.3.2020  0.0.0    Sbírka zákonů České republiky, částka 42 z 19. března 2020, předpisy 109 - 112 [PDF 97kB]  Ostatní informace
 20.3.2020  20.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 42 z 19. března 2020, předpisy 109 - 112 [PDF 97kB]  Ostatní informace
 20.3.2020  30.4.2020    NAŘÍZENÍ hejtmana Libereckého kraje č. 8/2020/COV19 [PDF 395kB]  Ostatní informace
 18.3.2020  0.0.0    Sbírka zákonů České republiky, částka 41 z 18. března 2020 [PDF 97kB]  Ostatní informace
 18.3.2020  20.4.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 41 z 18. března 2020 [PDF 97kB]  Ostatní informace
 17.3.2020  2.4.2020    Změna opatření vlády ze dne 16.3.2020 [PDF 353kB]  Ostatní informace
 17.3.2020  0.0.2020    ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 5/2020/COV19 [PDF 420kB]  Ostatní informace
 12.3.2020  13.4.2020    Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1 [PDF 45kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1 [PDF 36kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1 [PDF 45kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2020  14.4.2020    Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1 [PDF 49kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2020  14.4.2020    Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1 [PDF 46kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.2.2020  5.3.2020  SKuD/68/2020  VV_Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)-Odkanalizování obce Skalka u Doks individuálními DČOV [PDF 2,587kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.1.2020  6.2.2020  Č.j. MUCL/8482/2020  VV - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ [PDF 551kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2020  14.2.2020  SKuD/6/2020  POZVÁNKA na jednání valné hromady honebního společenstva Štědrá-Doksy [PDF 18kB]  Ostatní informace
 15.1.2020  31.1.2020  SkuD/1/2020  VV - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy PK [PDF 254kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.12.2019  6.1.2020  SKuD/533/2019  VV-Opatření obecné povahy_56.4_-_127944_-_19_-_II._III._MK_VPÚK_okres_-_celoroční_SčVK [PDF 380kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.12.2019  6.1.2020  SKuD/533/2019  VV - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy PK [PDF 2,201kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.12.2019  31.12.2020    Zveřejnění dokumentů DSO Máchův kraj - Rozpočet na rok 2020 [PDF 201kB]  Ostatní informace
 12.12.2019  31.12.2019  SKuD/525/2019  VV-Opatření obecné povahy_63920_2019-MZE-16212 [PDF 234kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.11.2019  29.11.2019  SKuD/481/2019  Pozvánka na členskou schůzi SOMK  [PDF 408kB]  Ostatní informace
 14.10.2019  30.10.2019  SKuD/419/2019  SOMK_Rozpočet na rok 2020_NÁVRH [PDF 307kB]  Ostatní informace
 14.10.2019  30.10.2019  SKuD/420/2019  SOMK_Střednědobý výhled 2021-2023_NÁVRH [PDF 322kB]  Ostatní informace
 11.9.2019  30.10.2019  SKuD/385/2019  VV-Doručení návrhu Změny č. 2 Územního plánu Skalka u Doks [PDF 8,109kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.9.2019  17.9.2019  41508/2019-MZE-162 12  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MZ [PDF 1,694kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.8.2019  14.9.2019  SkuD/363/2019  056EX 6813/05-333 Dražební vyhláška [PDF 214kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.8.2019  14.9.2019  Skud/362/2019  056EX 6813/05-334 Dražební vyhláška [PDF 214kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.5.2019  13.6.2019    Pozvánka na čl. schůzi SOMK - 11.6.2019 [PDF 463kB]  Ostatní informace
 23.5.2019  8.6.2019  SKuD/204/2019  Závěrečný účet DSO Máchův kraj [PDF 805kB]  Ostatní informace
 26.4.2019  27.5.2019  SkuD/182/2019  VV - stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2019  [PDF 230kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2019  28.4.2019  SkuD/168/2019  Č.j. 056 EX 6813/05 - 303 [PDF 213kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2019  28.4.2019  SkuD/169/2018  Č.j. 056 EX 6813/05 - 302 [PDF 213kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  21.4.2019  SkuD/147/2019  VV - Opatření obecné povahy [PDF 2,587kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.1.2019  9.2.2019    POZVÁNKA na jednání valné hromady honebního společenstva [PDF 84kB]  Ostatní informace
 15.12.2018  2.1.2019  SkuD/485/2018  Veřejná vyhláška - Stavební povolení [PDF 808kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2018  5.12.2018  SKuD/464/2018  VV_Stanovení celoroční přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 1,293kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.11.2018  13.12.2018  SKuD/463/2018  Oznámení o VŘ - obec Skalka u Doks [PDF 1,240kB]  Ostatní informace
 7.11.2018  23.11.2018  SKuD/440/2018  SOMK Návrh rozpočtu na rok 2019 [PDF 311kB]  Ostatní informace
 15.10.2018  2.11.2018  SkuD/422/2018  VV-Oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF 4,499kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.8.2018  9.9.2018  SkuD/336/2018  Oznámení hejtmana LK [PDF 286kB]  Ostatní informace
 2.8.2018  5.9.2018  SKuD/305/2018  VV-doručení Návrhu zadání změny č.2 Územního plánu Skalka u Doks [PDF 2,769kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.7.2018  24.8.2018  SkuD/303/2018  Oznámení hejtmana LK-zvýšené nebezpečí požáru [PDF 306kB]  Ostatní informace
 10.7.2018  27.8.2018  SkuD/281/2018  VV-Oznámení o Novém návrhu Aktualizace ZÚR LK [PDF 827kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.6.2018  30.6.2019  SkuD/260/2018  Zveřejnění dokumentů DSO Máchův kraj [PDF 266kB]  Ostatní informace
 28.5.2018  13.6.2018  SkuD/223/2018  Závěrečný účet SOMK 2017 [PDF 943kB]  Ostatní informace
 25.4.2018  31.12.2018  SkuD/195/2018  SVS - Vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 [PDF 327kB]  Ostatní informace
 23.3.2018  24.4.2018  SkuD/145/2018  Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím [PDF 300kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2018  27.3.2018    pozvánka na řádnou schůzi členských obcí Svazku obcí Máchův kraj [PDF 309kB]  Ostatní informace
 10.1.2018  25.1.2018  SKuD/35/2018  STANOVENÍ CELOROČNÍ PŘECHODNÉ PORAVY PROVOZU pro rok 2018 na silnicích II. a III. třídy [PDF 1,322kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2017  31.12.2018  SkuD/1932/2017  Zveřejnění dokumentů DSO Máchův kraj  [PDF 272kB]  Ostatní informace
 8.11.2017  24.11.2017  Skud/1867/2017  Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy [PDF 4,630kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.11.2017  24.11.2017  SKuD/1894/2017  SOMK-Střednědobý výhled 2019-2021-návrh  [PDF 274kB]  Ostatní informace
 8.11.2017  24.11.2017  SKuD/1895/2017  20_SOMK-Rozpočet na rok 2018-návrh [PDF 296kB]  Ostatní informace
 10.10.2017  23.11.2017  SkuD/1834/2017  067 EX 2713_10-276 [PDF 2,050kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.10.2017  23.11.2017  SkuD/1834/2017  067 EX 2713_10-277 [PDF 1,633kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.9.2017  31.12.2017  SkuD/1791/2017  Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy [PDF 810kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.9.2017  31.12.2017    Oznámení o zveřejnění_SOMK [PDF 205kB]  Ostatní informace
 30.6.2017  10.8.2017  SKuD/1701/2017  CJ.056 EX 681305-244 [PDF 2,208kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.6.2017  10.8.2017  SKuD/1702/2017  Cj.056 EX 681305-245 [PDF 2,196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.5.2017  20.6.2017  040Ex 15746/07-51  Dražební vyhláška - 040Ex 15746/07-51 [PDF 2,435kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.5.2017  31.5.2017  SkuD/1556/2017  Závěrečný účet za rok 2016 - SOMK [PDF 865kB]  Ostatní informace
 28.4.2017  30.5.2017  SkuD/1540/2017  Zveřejnění informací o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [PDF 1,226kB]  Ostatní informace
 28.4.2017  29.5.2017  SkuD/1539/2017  Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 [PDF 1,899kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.3.2017  28.6.2017  SkuD/1491/2017  Oznámení o zamýšleném převodu [PDF 488kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.2.2017  0.0.0  SkuD/1426/2017  Oznámení o schválení závěrečného účtu 2015 DSO Máchův kraj [PDF 260kB]  Ostatní informace
 13.2.2017  0.0.0  SkuD/1425/2017  Oznámení o schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 DSO MK [PDF 265kB]  Ostatní informace
 8.2.2017  24.2.2017    ZÁMĚR PRODEJE 201-1 Skalka u Doks [PDF 493kB]  Ostatní informace
 6.1.2017  22.1.2017  SkuD/1384/2017  VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích [PDF 1,915kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.11.2016  30.12.2016  SKuD/1353/2016  Vyhlašeni platnosti Obnoveného katastrálního operátu [PDF 266kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.10.2016  9.11.2016  SkuD/1321/2016  Návrh rozpočtu SOMK na rok 2017  [PDF 436kB]  Ostatní informace
 28.7.2016  31.10.2016    „Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru\" [PDF 317kB]  Ostatní informace
 22.7.2016  20.9.2016  SKuD/1247/2016  111EX 4932/10-90 dražební vyhláška [PDF 1,732kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.5.2016  12.6.2016  SKuD/1200/2016  Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 [PDF 309kB]  Ostatní informace
 26.5.2016  27.6.2016  SKuD/1198/2016  Veřejná vyhláška - doručení Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Skalka u Doks [PDF 2,454kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.5.2016  9.6.2016  SKuD/1195/2016  Závěrečný účet SOMK za rok 2015 [PDF 829kB]  Ostatní informace
 27.4.2016  30.5.2016  SkuD/1165/2016  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FINANČNÍ ÚŘAD [PDF 1,412kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2016  23.4.2016  SKuD/1142/2016  2 - VV - Stanovení přechodné úpravy - celoroční - Silnice LK a.s. [PDF 1,935kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.1.2016  30.1.2016  SkuD/1049/2016  Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje [PDF 999kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.12.2015  31.12.2015    Informace o konci platnosti občanských průkazů [PDF 180kB]  Ostatní informace
 13.11.2015  28.11.2015  SkuD/994/2015  Návrh rozpočtu SOMK 2016 [PDF 423kB]  Ostatní informace
 15.10.2015  25.11.2015  SkuD/967/2015  Veřejná vyhláška - Změna ÚP č.1 Skalka u Doks [PDF 368kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.10.2015  25.11.2015  SkuD/967/2015  Skalka_UP_Z1_kompletni dokumentace_pro VP [PDF 4,832kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.9.2015  23.10.2015  SkuD/929/2015  Oznámení o návrhu Aktualizece Zásad územního rozvoje LK č.1 [PDF 827kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.8.2015  4.9.2015  SkuD/919/2015  Rozhodnutí hejtmana LK 2/2015 zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů [PDF 217kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.8.2015  0.0.2015  SkuD/908/2015  Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru [PDF 555kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.8.2015  4.9.2015  SkuD/901/2015  Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 410kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.7.2015  1.10.2015  SkuD/900/2015  Dražební vyhláška č.j. 099 EX 77/08-61 [PDF 102kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.5.2015  8.6.2015    Závěrečný účet DSO Máchův kraj - návrh [PDF 620kB]  Ostatní informace
 12.5.2015  26.6.2015  SkuD/802/2015  Veřejná vyhláška - Změna ÚP č.1 Skalka u Doks [PDF 5,446kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2015  31.5.2015  SkuD/784/2015  Veřejná vyhláška [PDF 1,078kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2015  31.5.2015    Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana odběratele [PDF 876kB]  Ostatní informace
 20.4.2015  31.12.2015  SkuD/721/2015  Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED 2015 [PDF 1,124kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.2.2015  10.3.2015  SkuD/731/2015  Nařízení města Česká Lípa č. 1/2015 [PDF 579kB]  Ostatní informace
 23.2.2015  23.4.2015  DkuD/731/2015  Nařízení města Česká Lípa č. 1/2015 [PDF 579kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.2.2015  23.5.2015  SkuD/731/2015  Nařízení města Česká Lípa č. 1/2015 [PDF 579kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.1.2015  16.2.2015  SkuD/699/2015  Veřejná nabídka pozemků [PDF 1,387kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.10.2014  15.11.2014  SKuD/659/2014  Veřejná vyhláška - Změna ÚP č.1 Skalka u Doks [PDF 3,320kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.10.2014  28.10.2014  SKuD/658/2014  Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obcí 2014 [PDF 1,283kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.9.2014  10.10.2014  SKuD/622/2014  Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov [PDF 1,787kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.9.2014  17.9.2014  SKuD/613/2014  132 EX 25119/09-120 Usnesení [PDF 160kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.5.2014  15.6.2014    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2013 [PDF 875kB]  Ostatní informace
 20.5.2014  5.6.2014  SKuD/535/2014  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 [PDF 3,147kB]  Ostatní informace
 15.5.2014  16.6.2014  SKuD/525/2014  Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana odběratele [PDF 2,169kB]  Ostatní informace
 25.4.2014  31.5.2014    Daň z nemovitých věcí 2014 [PDF 1,431kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.4.2014  30.6.2014  SKuD/473/2014  Oznámení [PDF 648kB]  Ostatní informace
 13.2.2014  28.2.2014    Sdažební vyhláška [PDF 452kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.1.2014  24.2.2014  SKuD/412/2014  Vyhlášení platnosti obnoveného certifikátu [PDF 322kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.12.2013  18.12.2013    Rozhodnutí o pozemkových úpravách [PDF 2,578kB]  Ostatní informace
 4.11.2013  20.11.2013    Návrh rozpočtu SOMK 2014 [PDF 449kB]  Ostatní informace
 4.10.2013  1.11.2013  SKuD/303/2013  Oznámení o výběrovém řízení - prodej pozemku v k.ú. Skalka u Doks [PDF 2,142kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.9.2013  25.10.2013  014 EX 3254/12-89  Usnesení o nařízení dražebního kroku [PDF 1,920kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.7.2013  22.8.2013  SKuD/248/2013  Veřejná vyhláška [PDF 299kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.7.2013  23.7.2013  111Ex4932/10-69   Dražební vyhláška  [PDF 104kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2013  2.7.2013  MUDO/3049/2013  Územní rozhodnoutí [PDF 1,919kB]  Zahájení územního řízení
 17.6.2013  2.7.2013    Rozhodnutí vlády ČR o zrušení NS [PDF 127kB]  Ostatní informace
 31.5.2013  15.6.2013    Závěrečný účet 2012 DSO Máchův kraj [PDF 410kB]  Ostatní informace
 22.5.2013  6.6.2013  MUDO/2660/2013  Územní rozhodnutí [PDF 1,103kB]  Zahájení územního řízení
 23.4.2013  8.5.2013    014 EX 3254/12-17 [PDF 104kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.4.2013  27.5.2013  656968/13/2600-14400-501472  Veřejná vyhláška [PDF 710kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2013  7.5.2013  MUDO/1962/2013  Územní rozhodnutí [PDF 650kB]  Zahájení územního řízení
 3.4.2013  22.4.2013    Výběrové řízení na pracovní místo velitel MěP Doksy [PDF 115kB]  Ostatní informace
 3.4.2013  22.4.2013    Výběrové řízení na pracovní místo strážník MěP Doksy [PDF 114kB]  Ostatní informace
 14.3.2013  29.3.2013  MUDO/1275/2013  Oznámení o zahájení územního řízení [PDF 424kB]  Zahájení územního řízení
 4.2.2013  23.2.2013    POZVÁNKA Honební společenstvo ŠTĚDRÁ DOKSY [PDF 133kB]  Ostatní informace
 29.10.2012  13.11.2012  025 EX 1855/05-37  Dražební vyhláška [PDF 856kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.10.2012  13.11.2012  MUDO/5967/2012  Informace k umistovani mobilnich domů [PDF 187kB]  Ostatní informace
 17.10.2012  2.11.2012  MUDO/5765/2012  Usnesení [PDF 459kB]  Zahájení územního řízení
 12.10.2012  27.10.2012  EX 4932/10-7  Exekuční příkaz-prodej nemovitosti [PDF 238kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.9.2012  18.9.2012  MUDO/5041/2012  Zahájení územního řízení [PDF 940kB]  Zahájení územního řízení
 27.8.2012  12.9.2012  MUDO/4904/2012  Územní rozhodnutí [PDF 804kB]  Zahájení územního řízení
 20.7.2012  4.8.2012  MUCL/46022/2012  ÚPO Doksy změna č.3 [PDF 107kB]  Ostatní informace
 20.7.2012  4.8.2012  MUDO/4107/2012  Uzemní rozhodnutí [PDF 1,304kB]  Zahájení územního řízení
 19.7.2012  5.8.2012  MUDO/4135/2012  Oznámení o zahájení územího řízení [PDF 548kB]  Zahájení územního řízení
 18.7.2012  2.8.2012  KULK/585/2012   „Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2011“ [PDF 47kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Skalka u Doks - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 24.6.2024  10.7.2024    OZ-5- usneseni-2024 [PDF 366kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.6.2024  21.6.2024    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ 2024 [PDF 113kB]  Ostatní informace
 6.6.2024  21.6.2024    Návrh - Rozpočtové opatření č. 2/2024 [PDF 128kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.6.2024  21.6.2024    Návrh_Zavěrečny_úcet_obce Skalka u Doks za rok 2023 [PDF 1,312kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.5.2024  1.6.2024    OZ-4- usneseni-2024 [PDF 458kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.5.2024  8.6.2024    OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 196kB]  Ostatní informace
 9.5.2024  16.5.2024    Pozvánka na 4. zasedání OZ [PDF 119kB]  Ostatní informace
 6.5.2024  10.5.2024    Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK [PDF 763kB]  Ostatní informace
 30.4.2024  16.5.2024    OZ-3- usneseni-2024 [PDF 458kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.4.2024  13.5.2024    Vyrozumění starosty vybraným čl. OVK o termínu a místě škol. OVK [PDF 400kB]  Ostatní informace
 22.4.2024  29.4.2024    Pozvánka na 3. veřejné zasedání OZ 2024 [PDF 118kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.4.2024  7.6.2024    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 197kB]  Ostatní informace
 14.4.2024  29.4.2024    Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024 [PDF 106kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.2.2024  16.3.2024    OZ-2- usneseni-2024 [PDF 354kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.2.2024  8.3.2024    Výroční zpráva obec Skalka u Doks 2023 [PDF 336kB]  Ostatní informace
 19.2.2024  26.2.2024    Pozvánka na 2. veřejné zasedání OZ 2024 [PDF 116kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.2.2024  28.2.2024    OZ-1-usneseni-2024 [PDF 397kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.2.2024  12.2.2024    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ 2024 [PDF 124kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.1.2024  10.2.2024    Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Štědrá-Doksy [PDF 17kB]  Ostatní informace
 31.12.2023  16.1.2023    Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 [PDF 124kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2023  4.1.2024    OZ-6- usneseni-2023 [PDF 377kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.12.2023  18.12.2023    Pozvánka na 6. veřejné zasedání OZ 2023 [PDF 110kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.12.2023  18.12.2023    NÁVRH ROZPOČTU OBCE SKALKA U DOKS NA ROK 2024 [PDF 73kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.11.2023  31.12.2023    OZ-5- usneseni-2023 [PDF 229kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2023  31.12.2023    Schválené rozpočtové opatření č. 3 [PDF 244kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.11.2023  13.11.2023    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ - 2023 [PDF 118kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.11.2023  17.11.2023    SOMK - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024  [PDF 231kB]  Ostatní informace
 1.11.2023  17.11.2023    SOMK-Střednědobý výhled na roky 2025 -2027- návrh [PDF 252kB]  Ostatní informace
 1.11.2023  17.11.2023    Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj [PDF 231kB]  Ostatní informace
 30.10.2023  14.11.2023    Návrh Rozpočtového opatření č. 3  [PDF 243kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.9.2023  31.12.2023    Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 [PDF 180kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.9.2023  29.9.2023    OZ-4- usneseni-2023 [PDF 910kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.9.2023  12.9.2023    Pozvánka na 4. veřejné zasedání OZ - 2023 [PDF 115kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.8.2023  12.9.2023    Návrh - Rozpočtové opatření č. 2/2023 [PDF 203kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.6.2023  31.12.2023    Oznámení o zveřejnění ZÚ Skalka u Doks za 2022 [PDF 244kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.6.2023  12.7.2023    OZ-3- usneseni-2023  [PDF 376kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.6.2023  30.6.2024    Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2022 [PDF 1,363kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.6.2023  22.6.2023    Pozvánka na 3. veřejné zasedání OZ 2023 [PDF 118kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.5.2023  13.6.2023    Pozvánka SOMK [PDF 261kB]  Ostatní informace
 23.5.2023  8.6.2023    Návrh_Zaverecny_ucet_ obce Skalka u Doks za rok 2022 [PDF 1,221kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.5.2023  4.6.2023    Návrh - Závěrečný účet SOMK za rok 2022 [PDF 276kB]  Ostatní informace
 19.5.2023  4.6.2023    Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022 SOMK [PDF 755kB]  Ostatní informace
 19.5.2023  4.6.2023    OZ-2- usneseni-2023 [PDF 1,716kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.5.2023  31.12.2023    Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 [PDF 140kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.5.2023  31.5.2023    Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022 obce Skalka u Doks  [PDF 720kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2023  18.5.2023    Pozvánka na 2. veřejné zasedání OZ 2023 [PDF 120kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.5.2023  17.5.2023    Rozpočtové opatření č.1/2023 - Návrh [PDF 156kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.3.2023  24.3.2023    OZ-1-usneseni-2023 [PDF 446kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.2.2023  7.3.2023    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ 2023 [PDF 119kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.2.2023  8.3.2023    Výroční zpráva obec Skalka u Doks 2022 [PDF 353kB]  Ostatní informace
 28.1.2023  15.2.2023    OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ 2. KOLA VOLBY PREZIDENTA V OBCI SKALKA U DOKS [PDF 253kB]  Ostatní informace
 18.1.2023  29.1.2023    Zveřejnění informace o době a místě konání II. kola volby prezidenta [PDF 254kB]  Ostatní informace
 14.1.2023  30.1.2023    OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VOLBY PREZIDENTA V OBCI SKALKA U DOKS [PDF 255kB]  Ostatní informace
 9.1.2023  31.12.2023    Obec Skalka u Doks-oznámení o zveřejnění dokumentů 2023 [PDF 238kB]  Ostatní informace
 5.1.2023  31.12.2023    SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SKALKA U DOKS NA ROK 2023 [PDF 248kB] [PDF 248kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.12.2022  16.1.2023    Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 [PDF 266kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.12.2022  14.1.2023    Zveřejnění informace o době a místě konání I. kola volby prezidenta [PDF 394kB]  Ostatní informace
 20.12.2022  5.1.2023    SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SKALKA U DOKS NA ROK 2023 [PDF 248kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2022  6.1.2023    OZ-6-usneseni-2022 [PDF 1,719kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.12.2022  12.1.2023    Vyrozumění vybraným členům OVK (předs. místopředs.. zapisovatel) o místě a termínu konání školení OVK [PDF 406kB]  Ostatní informace
 14.12.2022  19.12.2022    Oznámení o svolání prvního zasedání OVK [PDF 641kB]  Ostatní informace
 12.12.2022  19.12.2022    Pozvánka na 6. veřejné zasedání OZ [PDF 144kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2022  19.12.2022    NÁVRH ROZPOČTU OBCE SKALKA U DOKS NA ROK 2023 [PDF 79kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.11.2022  13.1.2023    Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 278kB]  Ostatní informace
 23.11.2022  31.12.2022    Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 [PDF 74kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.11.2022  8.12.2022    OZ-5-usneseni-2022 [PDF 1,206kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.11.2022  22.11.2022    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ [PDF 138kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.11.2022  26.11.2022    Pozvánka SOMK [PDF 391kB]  Ostatní informace
 10.11.2022  26.11.2022    Návrh STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024-2026 SOMK [PDF 274kB]  Ostatní informace
 10.11.2022  26.11.2022    NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 SOMK [PDF 263kB]  Ostatní informace
 7.11.2022  22.11.2022    Návrh - Rozpočtové opatření č. 2/2022 [PDF 376kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.10.2022  5.11.2022    Usnesení ustavujícího zasedání obce Skalka u Doks [PDF 1,154kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.10.2022  19.10.2022    INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Skalka u Doks [PDF 165kB]  Ostatní informace
 24.9.2022  24.10.2022    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Skalka u Doks [PDF 307kB]  Ostatní informace
 12.9.2022  28.9.2022    OZ-4-usneseni-2022 [PDF 828kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.8.2022  2.9.2022    Vyrozumění vybraným členům OVK (před. místopřed. zap.) o termínu školení [PDF 368kB]  Ostatní informace
 31.8.2022  2.9.2022    Svolání 1. zasedání OVK [PDF 417kB]  Ostatní informace
 30.8.2022  24.9.2022    OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  [PDF 344kB]  Ostatní informace
 30.8.2022  6.9.2022    Pozvánka na 4. veřejné zasedání OZ - 2022 [PDF 138kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.8.2022  23.9.2022    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 349kB]  Ostatní informace
 28.6.2022  30.6.2023    Schválený -Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2021 [PDF 10,102kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.6.2022  30.7.2022    STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED OBCE SKALKA U DOKS 2023-2026 [PDF 48kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.6.2022  13.7.2022     OZ-3- usneseni-2022 [PDF 1,829kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.6.2022  31.12.2022    Zveřejnění dokumentů obce Skalka u Doks 2022 [PDF 312kB]  Ostatní informace
 20.6.2022  27.6.2022     Pozvánka na 3. veřejné zasedání OZ 2022 [PDF 136kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.6.2022  28.6.2022    Návrh - Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2021 [PDF 602kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2022  27.6.2022    Návrh STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023-2026 [PDF 47kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2022  31.12.2022    Rozpočtové opatření č.1/2022 [PDF 116kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2022  25.9.2022    OZNÁMENÍ O POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE SKALKA U DOKS, KTERÝ MÁ BÝT ZVOLEN PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026 [PDF 283kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2022  13.5.2022    OZ-2- usneseni-2022 [PDF 1,187kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2022  13.5.2022    OZV 1_2022 -Obecní systém odpadového hospodářství [PDF 1,354kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.4.2022  26.4.2022    Pozvánka na 2. veřejné zasedání OZ 2022 [PDF 146kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.4.2022  26.4.2022    Rozpočtové opatření č.1/2022 - Návrh [PDF 130kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.3.2022  23.3.2022  SkuD/083/2022  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 obce Skalka u Doks [PDF 5,822kB]  Ostatní informace
 7.2.2022  23.2.2022    OZ-1-usneseni-2022 [PDF 737kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.1.2022  3.2.2022    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ 2022 [PDF 140kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.1.2022  4.2.2022  MUCL/4017/2022  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,088kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.1.2022  31.12.2022    Oznámení o zveřejnění dokumentů OU Skalka u Doks [PDF 269kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.1.2022  31.12.2022    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2022 [PDF 83kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.12.2021  16.1.2022    Rozpočtové opatření č. 4/2021 [PDF 242kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2021  5.1.2022    OZ-8-usneseni-2021 [PDF 1,345kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2021  5.1.2022    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2022 [PDF 83kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.12.2021  17.12.2021    Pozvánka na 8. veřejné zasedání OZ [PDF 130kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.12.2021  17.12.2021    Návrh rozpisu rozpočtu obce Skalka u Doks na rok 2022 [PDF 250kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.11.2021  4.12.2021    OZ-7-usneseni-2021 [PDF 817kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.11.2021  1.12.2021    Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF 1,566kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.11.2021  31.12.2021    Rozpočtové opatření č. 3/2021 [PDF 161kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.11.2021  15.11.2021    Pozvánka na 7. veřejné zasedání OZ 2021 [PDF 134kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.10.2021  15.11.2021    Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 [PDF 163kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.9.2021  8.10.2021    Oznámení o době a místě konání voleb v obci [PDF 323kB]  Ostatní informace
 16.9.2021  1.10.2021    Pozvánka na členskou schůzi SOMK [PDF 245kB]  Ostatní informace
 14.9.2021  31.12.2021    Rozpočtové opatření č.2/2021 [PDF 279kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.9.2021  30.9.2021    OZ-6-usnesení-2021 [PDF 977kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.9.2021  13.9.2021    Oznámení o svolání prvního zasedání OVK  [PDF 332kB]  Ostatní informace
 9.9.2021  15.9.2021    Vyrozumění o místě a termínu školení OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 [PDF 335kB]  Ostatní informace
 8.9.2021  24.9.2021    Skalka u Doks-OZV-2/2021-školský obvod ZŠ-MŠ  [PDF 607kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.8.2021  7.9.2021    Pozvánka na 6. veřejné zasedání OZ [PDF 130kB]  Ostatní informace
 23.8.2021  7.9.2021    Návrh - Rozpočtové opatření č. 2/2021 [PDF 1,679kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.8.2021  8.10.2021    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parl. ČR [PDF 321kB]  Ostatní informace
 23.7.2021  8.8.2021  SkuD/371/2021  Skalka u Doks_UPZ2_NAVYDANI-výkresová část [PDF 7,922kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.7.2021  8.8.2021  SkuD/371/2021  VV - OOP - změna č.2 ÚP [PDF 229kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.7.2021  8.8.2021    Skalka u Doks_UP_UPLNE_ZNENI PO ZMENE C.2 [PDF 4,996kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.7.2021  6.8.2021    OZ-5-usneseni-2021 [PDF 992kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.7.2021  20.7.2021    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ [PDF 125kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.6.2021  30.6.2022    Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2020 [PDF 4,321kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.6.2021  15.7.2021    OZ-4- usnesení-2021 [PDF 924kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.6.2021  25.6.2021    Pozvánka na 4. veřejné zasedání OZ [PDF 133kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2021  25.6.2021    Návrh - Závěrečný účet za rok 2020 [PDF 540kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.6.2021  24.6.2021    OZ-3- usnesení-2021 [PDF 3,131kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.5.2021  31.12.2021    Rozpočtové opatření č.1/2021 [PDF 67kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.5.2021  11.6.2021    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2020, (návrh) [PDF 854kB]  Ostatní informace
 19.5.2021  27.5.2021    Pozvánka na 3. veřejné zasedání OZ - 2021 [PDF 131kB]  Ostatní informace
 11.5.2021  27.5.2021    Rozpočtové opatření č.1/2021 - Návrh [PDF 158kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.5.2021  20.5.2021    Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 obce Skalka u Doks [PDF 5,323kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.4.2021  26.4.2021    OZ-2- usnesení-2021 [PDF 407kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.4.2021  0.0.0    Program rozvoje obce Skalka u Doks 2021-2027 [PDF 1,136kB]  Ostatní informace
 1.4.2021  9.4.2021    Pozvánka na 2. veřejné zasedání OZ [PDF 131kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.2.2021  7.3.2021    OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.2.2021  7.3.2021    OZ-1- usnesení-2021 [PDF 1,552kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.2.2021  18.2.2021    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ 2021 [PDF 133kB]  Ostatní informace
 11.1.2021  31.12.2021    Obec Skalka u Doks - oznámení o zveřejnění dokumentů [PDF 129kB]  Ostatní informace
 31.12.2020  16.1.2021    Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 [PDF 157kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2020  2.1.2021    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2021 [PDF 203kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2020  2.1.2021    OZ-7-usneseni-2020 [PDF 1,906kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2020  31.12.2021    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2021 [PDF 268kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.12.2020  6.12.2020    Pozvánka na 7. veřejné zasedání OZ [PDF 133kB]  Ostatní informace
 1.12.2020  16.12.2020    Návrh rozpočtu 2021 obce Skalka u Doks [PDF 203kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.11.2020  4.12.2020    SOMK-Rozpočet 2021 - Návrh [PDF 388kB]  Ostatní informace
 19.11.2020  4.12.2020    SOMK-Střednědobý výhled 2022-2024 - Návrh [PDF 312kB]  Ostatní informace
 9.10.2020  25.10.2020    Sbírka zákonů České republiky, částka 162 z 8. října 2020 [PDF 128kB]  Ostatní informace
 22.9.2020  31.12.2020    Schválené rozpočtové opatření č. 2/202 [PDF 136kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.9.2020  8.10.2020    OZ-6-usneseni-2020 [PDF 604kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.9.2020  21.9.2020    Pozvánka na 6. veřejné zasedání OZ [PDF 126kB]  Ostatní informace
 11.9.2020  2.10.2020  SkuD/275/2020  Oznámení o době a místě konání voleb do ZK [PDF 232kB]  Ostatní informace
 11.9.2020  27.9.2020  SkuD/276/2020  Oznámení o době a místě konání I. a II. kola voleb Senátu [PDF 196kB]  Ostatní informace
 6.9.2020  21.9.2020    Návrh - Rozpočtové opatření č. 2/2020  [PDF 136kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.8.2020  10.9.2020  SkuD/274/2020  Oznámení o svolání I. zasedání OVK pro volby do ZK a do Senátu [PDF 310kB]  Ostatní informace
 27.8.2020  10.9.2020  SkuD/274/2020  Oznámení o svolání I. zasedání OVK pro volby do ZK a do Senátu [PDF 310kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  2.10.2020    Poskytnutí informace o počtu a sídle voleb okrsků pro volby do ZK [PDF 283kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  2.10.2020    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu [PDF 20kB]  Ostatní informace
 1.7.2020  30.6.2021    Zveřejnění dokumentů obce Skalka u Doks 2020 [PDF 131kB]  Ostatní informace
 23.6.2020  31.5.2021    Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2019 [PDF 3,862kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.6.2020  8.7.2020    OZ-5-usneseni-2020 [PDF 632kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.6.2020  31.12.2020    VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU [PDF 1,272kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.6.2020  21.6.2020    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ [PDF 131kB]  Ostatní informace
 5.6.2020  22.6.2020    Návrh - Závěrečný účet za rok 2019 [PDF 3,869kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.5.2020  31.12.2020    Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 [PDF 116kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.5.2020  10.6.2020    OZ-4-usnesení-2020 [PDF 1,163kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.5.2020  25.5.2020    Pozvánka na 4. veřejné zasedání OZ [PDF 134kB]  Ostatní informace
 9.5.2020  25.5.2020    Návrh - Rozpočtové opatření č. 1/2020 [PDF 116kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2020  12.5.2020  SkuD/145/2020  Pozvánka na členskou schůzi SOMK  [PDF 555kB]  Ostatní informace
 21.4.2020  7.5.2020  SkuD/131/2020  Povolení k nakládání s vodami - ROZHODNUTÍ [PDF 1,143kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.4.2020  3.5.2020    OZ-3-usnesení-2020 [PDF 322kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.4.2020  3.5.2020    MIMOŘÁDNÉ PROVOZNÍ OPATŘENÍ OÚ SKALKA U DOKS PLATNÉ OD 20. DUBNA 2020 [PDF 242kB]  Ostatní informace
 9.4.2020  16.4.2020    Pozvánka na 3. veřejné zasedání OZ [PDF 126kB]  Ostatní informace
 7.4.2020  30.4.2020    Mimořádné opatření č. 2 - úprava úředních hodin OÚ Skalka u Doks od 7. dubna 2020 [PDF 155kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.3.2020  8.4.2020    OZ-2-usnesení-2020 [PDF 439kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.3.2020  1.4.2020  SkuD/104/2020  Opatření obecné povahy [PDF 144kB]  Ostatní informace
 9.3.2020  25.3.2020  SkuD/98/2020  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 obce Skalka u Doks [PDF 4,764kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.3.2020  18.3.2020    Záměr - prodat nemovitost [PDF 167kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.3.2020  18.3.2020    Záměr - prodat nemovitost [PDF 166kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.2.2020  15.3.2020    OZ-1-usnesení-2020 [PDF 1,377kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.2.2020  27.2.2020    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ [PDF 131kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.12.2019  16.1.2020    Rozpočtové opatření č. 3/2019 [PDF 195kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2019  3.1.2020    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2020 [PDF 334kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2019  3.1.2020    OZ-6-usnesení-2019 [PDF 1,755kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2019  31.12.2020    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2020 [PDF 334kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2019  2.1.2020    OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů [PDF 1,054kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2019  2.1.2020    OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu [PDF 1,880kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.12.2019  19.12.2019    Pozvánka na 6. veřejné zasedání OZ [PDF 133kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.11.2019  16.12.2019    Návrh Rozpočtu obce Skalka u Doks na rok 2020 [PDF 184kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.10.2019  30.4.2020    OZNÁMENÍ [PDF 634kB]  Ostatní informace
 24.10.2019  31.12.2019    STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2020-2023 [PDF 318kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.10.2019  31.12.2019    RO č. 2_2019 [PDF 1,211kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.10.2019  9.11.2019    OZ-5-usnesení-2019 [PDF 1,230kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.10.2019  31.12.2019    Oznámení o schválení rozpočtu 2019 a rozpočtového výhledu 2020-2023 obce Skalka u Doks [PDF 146kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.10.2019  31.12.2019     Zveřejnění dokumentů obce Skalka u Doks 2019/2 [PDF 140kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.10.2019  22.10.2019    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ [PDF 134kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.10.2019  21.10.2019    Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 [PDF 242kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.10.2019  21.10.2019    NÁVRH- STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2020-2023 [PDF 168kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.8.2019  30.11.2019  SkuD/364/2019  Upozornění pro obyvatele a návštěvníky [PDF 20kB]  Ostatní informace
 23.7.2019  8.8.2019    Rozpočtové opatření č.1/2019 [PDF 175kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.7.2019  31.12.2019    Rozpočtové opatření č.1/2019 [PDF 120kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.7.2019  7.8.2019    Záměr - prodat nemovitost [PDF 168kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.7.2019  7.8.2019    OZ-4-usnesení-2019 [PDF 2,163kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.7.2019  22.7.2019    Pozvánka na 4. veřejné zasedání OZ [PDF 143kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.4.2019  31.5.2020    Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2018 [PDF 3,878kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.4.2019  14.5.2019    Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 obec Skalka u Doks [PDF 4,686kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.4.2019  14.5.2019     OZ-3-usneseni-2019  [PDF 1,506kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.4.2019  29.4.2019    Pozvánka na 3. veřejné zasedání OZ [PDF 99kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.4.2019  24.4.2019    Oznámení o svolání I. zasedání OVK [PDF 231kB]  Ostatní informace
 15.4.2019  29.4.2019  SKuD/183/2019  Návrh - Závěrečný účet za rok 2018 [PDF 1,073kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.4.2019  29.4.2019  SkuD/177/2019  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 obec Skalka u Doks [PDF 4,685kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.4.2019  24.5.2019  SKuD/144/2019  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 2019 [PDF 176kB]  Ostatní informace
 19.3.2019  4.4.2019    OZ-2-usnesení-2019 [PDF 769kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.3.2019  18.4.2019  SKuD/114/2019  Smlouva o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky [PDF 1,175kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.3.2019  20.3.2022  SKuD/114/2019  Smlouva o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky [PDF 1,175kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.3.2019  18.3.2019    Pozvánka na 2_VZ_2019 [PDF 92kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.2.2019  21.2.2019    Rozpočtové opatření č. 4_2018 [PDF 177kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.2.2019  21.2.2019    OZ-1-usnesení-2019 [PDF 750kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.1.2019  4.2.2019    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.1.2019  30.6.2020  SKuD/29/2019  Zveřejnění dokumentů obce Skalka u Doks 2019 [PDF 142kB]  Ostatní informace
 19.12.2018  6.1.2019    Rozpočtové opatření č.3/2018 [PDF 353kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.12.2018  6.1.2019    OZ-7-usnesení-2018 [PDF 2,095kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.12.2018  3.1.2019    Záměr - prodat nemovitost [PDF 322kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.12.2018  31.12.2019    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2019 [PDF 2,584kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.12.2018  18.12.2018    Pozvánka na 7_VZ [PDF 101kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.12.2018  27.12.2018    OZ-6-usnesení-20186 [PDF 265kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.12.2018  26.12.2018    Záměr - koupit nemovitost [PDF 328kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.12.2018  18.12.2018    Návrh rozpočtu obce Skalka u Doks na rok 2019 [PDF 2,591kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.12.2018  10.12.2018    Pozvánka na 6_VZ [PDF 112kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2018  30.11.2018    Pozvánka na členskou schůzi SOMK  [PDF 314kB]  Ostatní informace
 5.11.2018  21.11.2018  SKuD/435/2018  Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Skalka u Doks 11/2018 [PDF 1,150kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.11.2018  16.11.2018    OZ-5-usnesení-2018 [PDF 432kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.10.2018  31.10.2018    Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Skalka u Doks [PDF 342kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.10.2018  30.10.2018    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ [PDF 104kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.10.2018  24.10.2018  SKuD/395/2018  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Skalka u Doks [PDF 194kB]  Ostatní informace
 3.10.2018  19.10.2018    OZ-4-usnesení-2018 [PDF 867kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.9.2018  2.10.2018    Pozvánka na 4_VZ [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.9.2018  6.10.2018  SKuD/360/2018  Oznámení o době a místě konání Voleb do ZO 2018 [PDF 294kB]  Ostatní informace
 6.9.2018  13.9.2018    Oznámení o svolání I. zasedání OVK jen pro V-ZO [PDF 370kB]  Ostatní informace
 17.8.2018  6.10.2018    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků jen pro V-ZO [PDF 261kB]  Ostatní informace
 13.7.2018  29.7.2018    OZ-3-usnesení-2018 [PDF 350kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.7.2018  12.7.2018    Pozvánka na 3_VZ [PDF 99kB]  Ostatní informace
 4.6.2018  19.6.2018     OZ-2-usnesení-2018 [PDF 1,224kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.6.2018  31.12.2018    Rozpočtové opatření č.2/2018 [PDF 116kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.6.2018  5.10.2018  SKuD/284/2018  Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022 [PDF 326kB]  Ostatní informace
 1.6.2018  21.6.2018    OZV 4_2018 Skalka u Doks návrh společný MŠ [PDF 341kB]  Ostatní informace
 1.6.2018  16.6.2018    OZV 5_2018 Skalka u Doks návrh společný ZŠ [PDF 340kB]  Ostatní informace
 1.6.2018  16.6.2018    Smernice 2_2018 GDPR Skalka u Doks [PDF 4,041kB]  Ostatní informace
 1.6.2018  31.5.2019    Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2017 [PDF 3,395kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.5.2018  31.5.2018    Pozvánka na 2. veřejné zasedání OZ [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.5.2018  31.5.2018    Návrh - Zaverečný účet za rok 2017 [PDF 795kB]  Ostatní informace
 2.4.2018  19.4.2018    OZ-1-usnesení-2018 [PDF 1,816kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.4.2018  31.12.2018    Rozpočtové opatření č.1/2018 [PDF 138kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.3.2018  17.4.2018    OZV 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Skalka u Doks [PDF 1,035kB]  Ostatní informace
 29.3.2018  17.4.2018    OZV 2/2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  [PDF 284kB]  Ostatní informace
 29.3.2018  17.4.2018    OZV 3/2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 kterou se vydává Požární řád obce Skalka u Doks  [PDF 283kB]  Ostatní informace
 29.3.2018  31.12.2018  SkuD/103/2018  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 obec Skalka u Doks [PDF 5,069kB]  Ostatní informace
 21.3.2018  28.3.2018    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ [PDF 299kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.1.2018  27.1.2018    Zveřejnění informace pro voliče o době a místě konání II. kola volby prezidenta [PDF 628kB]  Ostatní informace
 27.12.2017  12.1.2018    Zveřejnění informace pro voliče o době a místě konání I. kola volby prezidenta [PDF 627kB]  Ostatní informace
 15.12.2017  31.12.2018    Usnesení 7_2017 [PDF 870kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.12.2017  31.12.2018    Oznámení o schválení rozpočtu 2018 a rozpoč_výhledu 2017-2020 Skalka u Doks [PDF 298kB]  Ostatní informace
 15.12.2017  31.12.2018    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2018 [PDF 2,327kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.12.2017  14.12.2017    Oznámení starosty o svolání I. zasedání OVK [PDF 441kB]  Ostatní informace
 1.12.2017  16.12.2017    OZ-6-2017-Usnesení [PDF 1,001kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.11.2017  14.12.2017    Návrh rozpočtu obce Skalka u Doks na rok 2018 [PDF 2,319kB]  Ostatní informace
 27.11.2017  13.1.2018    Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků -Volby prezidenta republiky 2018 [PDF 263kB]  Ostatní informace
 23.11.2017  30.11.2017    Pozvánka na 6_VZ 2017 [PDF 197kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.11.2017  31.12.2017    Oznámení podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR [PDF 207kB]  Ostatní informace
 3.10.2017  21.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb v obci [PDF 266kB]  Ostatní informace
 22.9.2017  29.9.2017  SKuD/1799/2017  Oznámení o svolání I. zasedání OVK [PDF 385kB]  Ostatní informace
 21.9.2017  31.12.2017    Usnesení 5_2017 [PDF 660kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.9.2017  20.10.2017    Pozvánka na 5. zasedání OZ [PDF 154kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2017  21.10.2017  SKuD/1772/2017  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 296kB]  Ostatní informace
 29.6.2017  31.12.2017    Usneseni 4_2017 [PDF 1,155kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.6.2017  28.6.2017    Pozvánka na 4. zasedání OZ [PDF 274kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.4.2017  30.6.2018    Oznámení o schválení závěrečného účtu 2016 obce Skalka u Doks [PDF 211kB]  Ostatní informace
 28.4.2017  14.5.2017    Usnesení 3_2017 [PDF 1,285kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.4.2017  28.5.2018    Závěrečný účet za rok 2016 [PDF 3,033kB]  Ostatní informace
 20.4.2017  27.4.2017    Pozvánka na 3. zasedání OZ [PDF 185kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.3.2017  31.12.2017  SKuD/1449/2017  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 obec Skalka u Doks [PDF 4,107kB]  Ostatní informace
 16.2.2017  0.0.0  SKuD/1436/2017  Oznámení o schválení závěrečného účtu 2015 obce Skalka u Doks [PDF 288kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.2.2017  0.0.0  SKuD/1437/2017  Oznámení o schválení rozpočtu 2017 a rozpočtového výhledu 2017-2020 obce Skalka u Doks [PDF 322kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.2.2017  31.12.2017  SKuD/1436/2017  Oznámení o schválení závěrečného účtu 2015 obce Skalka u Doks [PDF 288kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.2.2017  31.12.2017  SKUD / 1437/2017  Oznámení o schválení střednědobého výhledu 2017-2020 Skalka u Doks  [PDF 296kB]  Ostatní informace
 16.2.2017  31.12.2017  SKuD/1437/2017  Oznámení o schválení rozpočtu obce Skalka u Doks na rok 2017 [PDF 282kB]  Ostatní informace
 3.2.2017  22.2.2017    Usneseni OZ 2_2017 [PDF 854kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.1.2017  4.2.2017    Pozvánka na 2_2017 zasedání OZ [PDF 290kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.1.2017  26.2.2017    Usneseni OZ 1_2017 [PDF 1,671kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.1.2017  10.2.2017    Pozvánka na 1_2017 zasedání OZ [PDF 118kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.12.2016  31.12.2016    Usneseni OZ 6_2016 [PDF 910kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.12.2016  31.12.2016    Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2017 [PDF 123kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.12.2016  14.12.2016    Pozvánka na 6. zasedání OZ [PDF 119kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.12.2016  16.12.2016    Usneseni OZ 5_2016 [PDF 459kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.11.2016  14.12.2016  SkuD/1365/2016  Záměr prodat nemoívitost v k.ú. Skalka u Doks  [PDF 244kB]  Ostatní informace
 24.11.2016  30.11.2016    Pozvánka na 5. zasedání OZ [PDF 181kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2016  30.11.2016    Návrh rozpočtu obce Skalka u Doks na rok 2017 [PDF 2,192kB]  Ostatní informace
 24.10.2016  9.11.2016    Usneseni OZ 4_2016 [PDF 1,030kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.10.2016  9.11.2016    Usnesení 4_2016 [PDF 1,900kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.10.2016  20.10.2016    Pozvánka na 4. zasedání OZ [PDF 292kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.10.2016  20.10.2016    Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2020 [PDF 386kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.9.2016  8.10.2016    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 267kB]  Ostatní informace
 5.9.2016  21.9.2016    DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ [PDF 611kB]  Ostatní informace
 28.7.2016  13.8.2016    Usneseni OZ 3_2016 [PDF 721kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.7.2016  28.7.2016    Pozvánka na 3_VZ [PDF 178kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2016  28.7.2016  SKuD/1277/2016  Záměr prodat nemovitost  [PDF 235kB]  Ostatní informace
 7.7.2016  23.7.2016  SkuD/1233/2016  Záměr prodat nemovitost  [PDF 241kB]  Ostatní informace
 6.5.2016  22.5.2016    Usnesení OZ 2_2016 [PDF 1,109kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2016  5.5.2016    Pozvánka na 2. veřejné zasedání OZ Skalka u Doks [PDF 272kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.4.2016  4.5.2016    Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2015 [PDF 3,139kB]  Ostatní informace
 10.3.2016  21.3.2016  SkuD/1120/2016  Zpráva o výsledku přezkoumání obce Skalka u Doks za rok 2015 [PDF 3,851kB]  Ostatní informace
 17.2.2016  4.3.2016  SKuD/1091/2016  Veřejná Vyhláška Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Skalka u Doks [PDF 6,091kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.2.2016  27.2.2016    Usnesení zastupitelstva obce 1_2016 [PDF 805kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.2.2016  11.2.2016    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ Skalka u Doks [PDF 209kB]  Ostatní informace
 3.2.2016  27.2.2016    Honební společenstvo ŠTĚDRÁ-DOKSY [PDF 80kB]  Ostatní informace
 21.12.2015  6.1.2016    Rozpočet obce Skalka u Doks 2016 [PDF 2,326kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.12.2015  6.1.2016    Usnesení zastupitelstva obce 7_2015 [PDF 1,640kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.12.2015  6.1.2016    Obecně závazná vyhláška č.2_15 o místním poplatku [PDF 1,884kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2015  6.1.2016    Usnesení zastupitelstva obce 7_2015 [PDF 346kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.12.2015  18.12.2015    Pozvánka na 7. veřejné zasedání OZ Skalka u Doks [PDF 210kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.11.2015  5.12.2015    Usnesení zastupitelstva obce 6_2015 [PDF 288kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.11.2015  19.11.2015    Pozvánka na 6. veřejné zasedání OZ Skalka u Doks [PDF 119kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.11.2015  19.11.2015    Návrh rozpočtu obce Skalka u Doks na rok 2016 [PDF 2,618kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.10.2015  5.11.2015  SkuD/975/2015  Záměr o prodeji nemovitosti [PDF 247kB]  Ostatní informace
 4.9.2015  22.9.2015    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 363kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.8.2015  3.9.2015    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ [PDF 207kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.6.2015  21.6.2015    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 246kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.5.2015  4.6.2015    Pozvánka na 4. veřejné zasedání OZ [PDF 118kB]  Ostatní informace
 18.5.2015  2.6.2015    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 938kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.5.2015  30.5.2015    Závěrečný účet Obce Skalka u Doks za rok 2014 [PDF 131kB]  Ostatní informace
 14.5.2015  30.5.2015  SkuD/803/2015  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 [PDF 4,395kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.5.2015  14.5.2015    Pozvánka na 3. veřejné zasedání OZ [PDF 120kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.4.2015  22.6.2015  SkuD/775/2015  Veřejná vyhláška [PDF 2,215kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.3.2015  11.4.2015    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 282kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.3.2015  26.3.2015    Pozvánka na 2. veřejné zasedání OZ 2015 [PDF 119kB]  Ostatní informace
 19.2.2015  6.3.2015    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 1,469kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.2.2015  19.2.2015    Pozvánka na 1. veřejné zasedání OZ 2015 [PDF 209kB]  Ostatní informace
 15.12.2014  31.12.2014    Rozpočet obce Skalka u Doks 2015 [PDF 2,417kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.11.2014  27.11.2014    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ [PDF 207kB]  Ostatní informace
 12.11.2014  27.11.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015 [PDF 2,747kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.11.2014  23.11.2014    Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce [PDF 2,520kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.10.2014  6.11.2014    Informace o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce [PDF 333kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.9.2014  10.10.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu 2014 [PDF 291kB]  Ostatní informace
 24.9.2014  10.10.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 2014 [PDF 311kB]  Ostatní informace
 17.9.2014  25.9.2014    Pozvánka na 4. veřejné zasedání OZ [PDF 209kB]  Ostatní informace
 22.8.2014  10.10.2014    Informace o sidle a poctu okrsku [PDF 313kB]  Ostatní informace
 15.7.2014  6.8.2014    Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do ZO 2014 [PDF 240kB]  Ostatní informace
 1.7.2014  16.7.2014  SKuD/565/2014  Stanovení počtu zastupitelů pro volby do OZ 2014 [PDF 287kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.7.2014  16.7.2014    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 1,096kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.6.2014  30.6.2014    Pozvánka na 3. veřejné zasedání OZ [PDF 209kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2014  25.6.2014    Závěrečný účet Obce Skalka u Doks za rok 2013 [PDF 6,340kB]  Ostatní informace
 20.5.2014  5.6.2014    Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 [PDF 3,156kB]  Ostatní informace
 5.5.2014  25.5.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 295kB]  Ostatní informace
 2.5.2014  17.5.2014    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 730kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.4.2014  30.4.2014    Pozvánka na 2. veřejné zasedání OZ [PDF 155kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.4.2014  24.5.2014    Poskytnutí informace o počtu a sídle okrsků [PDF 273kB]  Ostatní informace
 7.2.2014  22.2.2014    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 736kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2013  26.12.2013    Rozpočet obce Skalka u Doks 2014 [PDF 2,602kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2013  26.12.2013    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 825kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.12.2013  9.12.2013    Pozvánka na 7. veřejné zasedání OZ [PDF 207kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.11.2013  7.12.2013    Návrh rozpočtu na rok 2014 [PDF 2,553kB]  Ostatní informace
 22.11.2013  7.12.2013    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 1,120kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.11.2013  21.11.2013    Pozvánka na 6. veřejné zasedání OZ [PDF 208kB]  Ostatní informace
 9.10.2013  25.10.2013    Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR [PDF 294kB]  Ostatní informace
 13.9.2013  29.9.2013    Usnesení zastupitelstva obce [PDF 809kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.9.2013  12.9.2013    Pozvánka na 5. veřejné zasedání OZ [PDF 271kB]  Ostatní informace
 27.8.2013  11.9.2013  SKuD/2012/2013  Záměr o prodeji pozemku [PDF 248kB]  Ostatní informace
 21.6.2013  7.7.2013    Usnesení zastupitelstva Obce  [PDF 368kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.6.2013  20.6.2013    Pozvánka na 4. veřejné zasedání [PDF 208kB]  Ostatní informace
 3.6.2013  18.6.2013  SKuD/177/2013  Záměr - prodat nemovitost v Obci Skalka u Doks [PDF 81kB]  Ostatní informace
 3.6.2013  18.6.2013  SKuD/184/2013  Záměr - prodat nemovitost v Obci Skalka u Doks [PDF 81kB]  Ostatní informace
 31.5.2013  15.6.2013    Návrh-Závěrečný účet Skalka u Doks 2012 [PDF 2,434kB]  Ostatní informace
 30.4.2013  15.5.2013  SKuD/152/2013  OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY [PDF 113kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.4.2013  4.5.2013    Usnesení zastupitelstva Obce  [PDF 199kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.4.2013  26.4.2013    Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu [PDF 146kB]  Ostatní informace
 11.4.2013  18.4.2013    Pozvánka na 2. veřejné zasedání [PDF 120kB]  Ostatní informace
 15.3.2013  31.3.2013  SKuD/105/2013  Žádost o odkoupení pozemku [PDF 163kB]  Ostatní informace
 15.2.2013  3.3.2013    Usnesení zastupitelstva Obce  [PDF 892kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.2.2013  13.2.2013    Pozvánka na 1. veřejné zasedání [PDF 121kB]  Ostatní informace
 4.2.2013  31.5.2013  SKuD/37/2013  Oznámení o zahájení stavby [PDF 329kB]  Zahájení územního řízení
 14.1.2013  25.1.2013    Informace pro voliče o době a místě konání II. kola volby prezidenta [PDF 140kB]  Ostatní informace
 27.12.2012  11.1.2013    Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta [PDF 136kB]  Ostatní informace
 14.12.2012  31.12.2012    Rozpočet Obce Skalka u Doks na ro 2013 [PDF 1,051kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.12.2012  31.12.2012    Usnesení zastupitelstva Obce  [PDF 278kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.12.2012  31.12.2012    Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu [PDF 613kB]  Ostatní informace
 6.12.2012  13.12.2012    Pozvánka na 8. veřejné zasedání [PDF 115kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2012  17.12.2012    Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK [PDF 226kB]  Ostatní informace
 23.11.2012  8.12.2012    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce [PDF 117kB]  Ostatní informace
 22.11.2012  8.12.2012    Návrh rozpočtu 2013  [PDF 1,105kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.11.2012  8.12.2012    Usnesení zastupitelstva Obce 7_12 [PDF 555kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2012  21.11.2012    Pozvánka na 7. veřejné zasedání [PDF 112kB]  Ostatní informace
 7.11.2012  22.11.2012    Návrh rozpočtu 2013 SOMK [PDF 212kB]  Ostatní informace
 15.10.2012  30.10.2012    Usnesení zastupitelstva Obce 6_12 [PDF 632kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.10.2012  11.10.2012    Pozvánka na 6. veřejné zasedání [PDF 113kB]  Ostatní informace
 24.9.2012  13.10.2012  SKuD/349/2012  OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE [PDF 139kB]  Ostatní informace
 7.9.2012  24.9.2012    Žádost o odkoupení části pozemku [PDF 101kB]  Ostatní informace
 7.9.2012  24.9.2012    Žádost o odkoupení části pozemku [PDF 113kB]  Ostatní informace
 14.8.2012  6.9.2012    OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY [PDF 156kB]  Ostatní informace
 10.8.2012  26.8.2012    Usnesení zastupitelstva Obce [PDF 391kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.8.2012  9.8.2012    Pozvánka na 5. veřejné zasedání [PDF 212kB]  Ostatní informace
 0.0.0  0.0.0     [PDF 924kB]  
 0.0.0  0.0.0     [PDF 268kB]  

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.